Εκδήλωση για την πορεία της Δωδεκανήσου προς την Ενσωμάτωση

1280

Αύριο  Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 09:30 στο Δημοτικό Θέατρο θα πραγματοποιηθεί η εκδή-λωση των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» με τίτλο «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», που αφορά στην παρουσίαση της ερευνητικής προσέγγισης των μαθητών στα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην παράδοση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γ΄ Δημοτικού, ενώ στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν εικαστικές δημιουργίες και παρουσιάσεις των νησιών της Δωδεκανήσου από τους μαθητές της Β’ Δημοτικού.

Στην εκδήλωση θα προβληθεί μία πολυεπίπεδη δράση κατά την οποία οι μαθήτριες και οι μαθητές της Γ’ Δημοτικού γνώρισαν τη σύγχρονη ιστορία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων. Πρωτότυπες διδακτικές πρακτικές όχι μόνο κινητοποίησαν το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και προκάλεσαν την εξοικείωσή τους με έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης της ιστορίας. Τα παιδιά μελέτησαν την ιστορία τού τόπου τους και την ενέταξαν στην ιστορία τού κόσμου τους, φωτίζοντας τα κομμάτια της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
Για τον λόγο αυτό, δόθηκε έμφαση στα τοπικά, τα οικεία, τα απτά, τα φανερά σημεία αναφοράς της ιστορικής διαδρομής τού νησιού μας που συνδέονται με την εποχή της Ιταλοκρατίας και την περίοδο της Ενσωμάτωσης.

Η αναζήτηση των ιστορικών πηγών ξεκίνησε από την Υπηρεσία Γενικών Αρχείων τού Κράτους τού Νομού Δωδεκανήσου, όπου τα παιδιά βίωσαν την ιστορική πληροφορία της συγκεκριμένης εποχής, αγγίζοντας ταχυδρομικές κάρτες και επιστολικά κείμενα, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα ιταλικών διαβατηρίων. Η αναζήτηση συνεχίστηκε στα ράφια τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σε χαρακτηριστικά ιταλικά κτήρια, σε οδούς που ονοματοδοτήθηκαν από γεγονότα και προσωπικότητες που «έγραψαν ιστορία». Παράλληλα, δόθηκε έμφαση σε μαρτυρίες ανθρώπων με προσωπικά βιώματα από εκείνη την εποχή και στην άντληση πληροφοριών από ειδικούς επιστήμονες, Αρχιτέκτονες και ιστορικούς, ώστε να αναδειχθεί στη σύγχρονη εποχή το πολιτισμικό αποτύπωμα των λαών που πέρασαν από τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα, στους μαθητές μίλησαν οι:
• Κ. Ειρήνη Τόλιου, Προισταμένη των Γενικών Αρχείων Κράτους του Νομού Δωδεκανήσου.
• Κ. Αντώνης Αγγελής, Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρό-δου.
• Κ. Γιώργος Σκιαδόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου αρχιτεκτόνων Δωδεκα-νήσου.

Την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα συμπληρώσει μία βιωματική δράση, κατά την ο-ποία οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού θα περπατήσουν τη διαδρομή από το Δημοτικό Θέατρο μέχρι το κτήριο της Περιφέρειας, με σκοπό να «χαρτογραφήσουν» τις Αρχιτεκτονικές περιόδους της Ιταλοκρατίας στα φύλλα εργασίας τους, παρατηρώντας τα κτήρια και με βάση τις πληροφορίες που αποκόμισαν από την ερευνητική παρουσίαση.

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου