Εκδήλωση με θέμα: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

111

«Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και /Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, καλούν το κοινό  στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με θέμα:  Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» την Παρασκευή 21/04/2023, και ώρα: 17:00  στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των Δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών».

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

17.00 – 17.15: Προσέλευση

17.15 – 17.30: Χαιρετισμός από εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου

17.30 – 17.45:Παρουσίαση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – κος Στυλιανός Μάρας, Υπεύθυνος Δράσης ΕΛΑΝΕΤ

17.45 – 18.00:Παρουσίαση της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – κος Σταύρος Μπασιάκος, Συντονιστής Δράσης ΕΛΑΝΕΤ

18.00 – 18.15:Παρουσίαση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» – κος Χατζηκωνσταντής Γεώργιος, Υπεύθυνος Δράσης ΕΛΑΝΕΤ

18.15 – 18.30: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18.30 – 18.45: Παρουσίαση της Δράσης «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – κα Μέγκυ Χαϊδεμενάκη, Υπεύθυνη Δράσης ΕΛΑΝΕΤ

18.45 – 19.00: Παρουσίαση της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» – κα Μέγκυ Χαϊδεμενάκη, Υπεύθυνη Δράσης ΕΛΑΝΕΤ

19.00– 20.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις