Εκτός αναπτυξιακού νόμου το 76,5% των ξενοδοχείων ;

243

Μία εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη επιφύλασσε το σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου για τον Τουρισμό  καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των αναπτυξιακών νόμων, μένει εκτός ενισχύσεων το 76,5% των ξενοδοχείων, αντιμετωπίζονται δυσμενώς το σύνολο σχεδόν των ξενοδοχείων σε μικρούς και ακριτικούς προορισμούς, αλλά και του ορεινού όγκου, ενώ και σε όσα μπορούν να ενταχθούν, “πετσοκόβονται” οι ενισχύσεις αντίθετα με τα ποσοστά που υπάρχουν στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή η Γερμανία δίνει επιπλέον ενισχύσεις σε περιοχές που γειτνιάζουν στο Βερολίνο, για να μην διαφοροποιούνται σημαντικά από τα ποσοστά που ισχύουν στην γειτονική της Τσεχία.

Πιο αναλυτικά, στο υποκεφάλαιο “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” και στο άρθρο 85, προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων, ως ακολούθως:

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4)τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει την λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Είναι η πρώτη φορά που σε αναπτυξιακό νόμο εξαιρούνται από τη λήψη οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης οι ξενοδοχειακές μονάδες τριών αστέρων και κάτω. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα αν όχι στο σύνολο των μικρών ακριτικών και όχι μόνο νησιών, αλλά και στους ορεινούς προορισμούς, τα ξενοδοχεία τριών αστέρων, αποτελούν το σύνολο σχεδόν του ξενοδοχειακού δυναμικού.

Μάλιστα άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι στο νόμο γίνεται αναφορά πως έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν εκτός ενίσχυσης τα ¾ των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Δηλαδή ενώ θα περίμενε κανείς να διευρυνθεί η “πίτα” των επιλέξιμων ξενοδοχειακών μονάδων (πχ, ξενοδοχεία 1*, 2*, μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, για να τονωθεί η τουριστική ανάπτυξη και στην Ηπειρωτική χώρα, οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε ένα κομμάτι του κλάδου, εξαιρώντας για ακόμη μια φορά μεγάλο παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού τουρισμού.

 

Πηγή: Xρήμα και Τουρισμός