Εκτός λειτουργίας οι σηματοδότες στο Τσαϊρι

209

Προσοχή θα πρέπει να δείχνουν οι οδηγοί καθώς οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν. ειδικά με τη βροχόπτωση χρειάζεται προσοχή.