Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης της Περιφερειακής Αρχής να θέσει σε προτεραιότητα την βελτίωση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα νησιά, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020” το έργο “Βελτίωση ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου”,προϋπολογισμού900.000 ευρώ.

Το έργο αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου από τον κόμβο της Αστυνομίας στην Ιαλυσό ως την Μονόλιθο, συνολικού μήους 62,7 χλμ.

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω επεμβάσεις:

Βελτίωση βατότητας των υφισταμένων οδοστρωμάτων με ασφαλτική ισοπέδωση

Καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων

Καθαρισμός – αποκατάσταση υπαρχόντων τεχνικών

Άρση καταπτώσεων

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

Αποκατάσταση επιχωμάτων

Κατασκευή επενδυμένων τάφρων από σκυρόδεμα

Βελτίωση της υπάρχουσας σήμανσης και συγκεκριμένα τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων κινδύνου, οριοδεικτών και κιγκλιδωμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχονται σε 900.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 16/09/2019 και λήξης η 31/12/2020.

Εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Βελτίωση βασικών υποδομών”του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 142 total views,  2 views today