Ειδική Επιτροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας θα εξετάσει τη μεταφορά του αεροδρομίου Καλύμνου σε νέα θέση, μετά  το πάγιο αίτημα των Καλυμνίων  προκειμένου αυτό να καταστεί ανταγωνιστικό και να μπορεί να εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία ήδη κοινοποίησε την απόφαση της στο Δήμο Καλύμνου για τη σύσταση της επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει συνολικά τις τεχνικές και επιχειρησιακές προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς και τα κριτήρια επεκτασιμότητας, που αφορούν στην επιλογή νέας θέσης.

 224 total views,  4 views today