Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου σφαγείου και εξοπλισμού σφαγείου Δήμου Λέρου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Λέρου Μιχαήλ Κόλιας, με σκοπό την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του κτιρίου σε συνέχεια του υφιστάμενου κτιρίου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του σφαγείου, μέσω της προσθήκης νέας γραμμής προκειμένου το σφαγείο να καταστεί κατάλληλα λειτουργικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.796,47 €.
Το κτίριο των σφαγείων της Ν. Λέρου βρίσκεται στην περιοχή Παρθένι στο Δήμο Λέρου σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 7.776,00 τ.μ. Το κτίριο σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργεί με μία μόνο γραμμή για αιγοπρόβατα.

Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να κατασκευαστεί επιπλέον γραμμή για βοοειδή και χοιρινά προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους του νησιού να διοχετεύουν τα σφαγεία τους τόσο στην Δωδεκανησιακή αγορά όσο και εκτός συνόρων του Νομού. Η κατασκευή συνεπάγεται την εγκατάσταση όλου του σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού των ψυκτικών θαλάμων και του λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού.

Στα πλαίσια αυτά θα κατασκευαστεί επέκταση του κτιρίου του σφαγείου σε συνέχεια του υφιστάμενου κτιρίου πλάτους 20,65 μ. και μήκους 5,75 μ. συνολικού εμβαδού περίπου 119 τ.μ. προκειμένου οι χώροι να είναι άρτια λειτουργικοί για την σωστή λειτουργία του σφαγείου.

Ο Δήμος Λέρου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου και φέρει την ευθύνη χρηματοδότησης του έργου μέχρι του ποσού των 300.796,47 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (17%). Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριακόσια εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ήμερες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, και συγκεκριμένα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου που αναφέρεται στη μελέτη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Λέρου 

Σε ανακοίνωση της η δημοτική αρχή Λέρου με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

Ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας ενημερώνει τους πολίτες του νησιού ότι υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λέρου για το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίου σφαγείου και εξοπλισμού σφαγείου Δήμου Λέρου»,  συνολικού προϋπολογισμού 300.796,47 €.

Το κτίριο των σφαγείων της Ν. Λέρου βρίσκεται στην περιοχή Παρθένι στο Δήμο Λέρου σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 7.776,00 τ.μ. Το κτίριο σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργεί με μία μόνο γραμμή για αιγοπρόβατα. Με την υλοποίηση του έργου προβλέπεται να κατασκευαστεί επιπλέον γραμμή για βοοειδή και χοιρινά προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους του νησιού να διοχετεύουν τα σφαγεία τους τόσο στην Δωδεκανησιακή αγορά όσο και εκτός συνόρων του Νομού.

Η κατασκευή συνεπάγεται την εγκατάσταση όλου του σφαγειοτεχνικού εξοπλισμού των ψυκτικών θαλάμων και του λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού. Στα πλαίσια αυτά θα κατασκευαστεί επέκταση του κτιρίου του σφαγείου σε συνέχεια του υφιστάμενου κτιρίου πλάτους 20,65 μ. και μήκους 5,75 μ. συνολικού εμβαδού περίπου 119 τ.μ. προκειμένου οι χώροι να είναι άρτια λειτουργικοί για την σωστή λειτουργία του σφαγείου.

Ο Δήμος Λέρου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, με χρονική διάρκεια της σύμβασης, τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ήμερες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης, και συγκεκριμένα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του έργου που αναφέρεται στη μελέτη.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Για αυτήν την ευχάριστη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Λέρου ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο.

 262 total views,  2 views today