Όλα τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την μετεξέλιξη του Επιμελητηριακού Θεσμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη διάρκεια συνάντησης, που πραγματοποίησαν την Πέμπτη, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Αυλωνίτη.

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

  • Στη χρηματοδότηση της δαπάνης για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος στο πλαίσιο της νεοεκδοθείσας Πρόσκλησης-Οδηγού του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), καθώς το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειών για την κατοχύρωση του Κοινοτικού Σήματος είναι 8.000 ευρώ και το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για «υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) είναι 2.000 ευρώ.
  • Στην Πρόσκληση της Γ.Γ.Ε. για συμμετοχή σε έρευνα στο πλαίσιο της καταγραφής των επιχειρήσεων κατά τη διεπαφή τους με τη Δημόσια Διοίκηση (επισυνάπτεται το σχετικό Ερωτηματολόγιο). Το έργο με τίτλο: «Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος» αφορά στην επέκταση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (one-stop shop) σε όλο τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων και στην ίδρυση Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
  • Στη δυνατότητα, σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών, να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται (σ.σ. σε άλλη νομική μορφή) την οποία παρέχει το σχέδιο νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
  • Στους κανόνες δημοσιότητας του νέου δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, δεδομένου ότι και ο πρόσφατα (1η Ιανουαρίου 2019) τεθείς σε ισχύ νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες εισήγαγε κανόνες για την κατάσταση εκείνη, που επιβάλλεται να γνωρίζουν οι τρίτοι και κάθε συναλλασσόμενος με την ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η συνέπεια των συναλλαγών.
  • Στο Σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Ε.Σ. Αττικής, το οποίο έχει εγκριθεί και λειτουργεί, ως πρότυπο-πλαίσιο και για τα άλλα Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια της χώρας.
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και την αναβάθμιση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Παράταση αναστολής στον Τουρισμό-Επισιτισμό για τον Οκτώβριο

Μετά το πέρας της συνάντησης και αφού ο κ. Δ. Αυλωνίτης διαβεβαίωσε ότι, θα παρευρεθεί στην επόμενη Συνεδρίαση του Π.Ε.Σ. Αττικής, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ήδη τις επιχειρήσεις-μέλη του, σχετικά με τη διαδικασία κατοχύρωσης των εμπορικών  σημάτων, σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και αναλαμβάνει τη λειτουργία helpdesk για όλες τις επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθούν, προωθώντας τα σχετικά αιτήματά τους στην Γ.Γ.Ε. Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα, στο πλαίσιο της αγαστής μας συνεργασίας. Επίσης, απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του Επιμελητηριακού Θεσμού, που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις  να στηρίξουν την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας».

 122 total views,  2 views today