Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού -διαγραμμίσεις και παρεμβάσεις σε επικίνδυνα κτίρια στην Π. Πόλη

913

Τρεις νέες συμβάσεις έργου, επί του συνόλου των 75 δημοπρατημένων έργων που είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 και συμβασιοποιούνται καθημερινά, συνολικού προϋπολογισμού 483.800 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ρόδου, υπέγραψε σήμερα Τρίτη 5 Μαρτίου 2018 ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος.

Πρόκειται για τρία νέα έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας κατά την κίνηση των οχημάτων και των πεζών στις δημοτικές οδούς, αφού μεταξύ άλλων προβλέπεται η επέκταση δημοτικού φωτισμού, εργασίες διαγραμμίσεων, όπως και η εκτέλεση επειγουσών εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας σε κτίσματα της Μεσαιωνικής Πόλης.

Αναλυτικότερα:
Α ) Με προϋπολογισμό 335.000 ευρώ και με ποσοστό έκπτωσης 65%, συμβασιοποιήθηκε και ξεκινάει άμεσα το έργο «Συντήρηση και επέκταση δικτύων Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Ρόδου», εντός και εκτός της πόλεως Ρόδου. Η μελέτη μεταξύ άλλων προβλέπει:
-Κατασκευή δικτύων φωτισμού
-Κατασκευή φρεατίων διέλευσης καλωδίων, βάσεων ιστών
-Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
-Καθαίρεση παλαιών τσιμεντοϊστών και αντικατάσταση υπόγειων καλωδίων.
Η εργολαβία αφορά επεκτάσεις σε νέες κατοικημένες περιοχές και σε σημεία όπου υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του παλιού φθαρμένου δικτύου.

Β) Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος Ρόδου υπέγραψε τη σύμβαση έργου «Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής Πλευράς Νήσου Ρόδου». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και επαναδιαγράμμισης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς και ειδικότερα σε κεντρικούς κόμβους, πεζοδιαβάσεις, άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400 ευρώ και η χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους πόρους του Δήμου Ρόδου. Αναμένεται εντός της εβδομάδας η υπογραφή αντίστοιχής σύμβασης για διαγραμμίσεις εντός της πόλης και τις επόμενες ημέρες για τη Βόρεια πλευρά του νησιού.

Γ) Με τη μορφή του κατεπείγοντος και με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ ο κ. Χατζηδιάκος υπέγραψε την τρίτη κατά σειρά σύμβαση έργου με τίτλο «Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στην Παλιά Πόλη» ,που αφορά την εκτέλεση άμεσων εργασιών, για την άρση επικινδυνότητας κτιρίων ή τμήματος τους εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Η πίστωση του έργου γίνεται από ιδίους πόρους.