Την εκχώρηση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πόρων της τάξης των 10 εκ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση ώριμων και αναγκαίων έργων διαχείρισης αποβλήτων στα νησιά, ζητά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή.

Στην  επιστολή του, την οποία κοινοποιεί στα Υπουργεία  Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ο Περιφερειάρχης σημειώνει ότι το Νότιο Αιγαίου είναι η μόνη ελληνική Περιφέρεια στην οποία δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος για  τις υποδομές μεταφορών, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη για την υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

 114 total views,  2 views today