Ερώτηση κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές του ΚΚΕ για τα προβλήματα στις υποδομές και τις ελλείψεις σε προσωπικό στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Νότιου Αιγαίου. Οι βουλευτές Μαρία Κομνηνάκα, Χρήστος Κατσώτης και Μανώλης Συντυχάκης ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις.

Αναλυτικά στο σχετικό κείμενο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, από την απαρέγκλιτη εφαρμογή της πολιτικής των κυβερνήσεων διαχρονικά, που συμπιέζουν ως «κόστος» τις παροχές προς το λαό, αντανακλάται πλήρως στις δομές πρόνοιας του Νοτίου Αιγαίου οι οποίες έχουν φτάσει σε οριακό σημείο της λειτουργίας τους.

Με προδιαγραφές και κανόνες λειτουργίας που δεν συνάδουν με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Με υποδομές ακατάλληλες για όσους φιλοξενούνται και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Με τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Με ελλιπέστατο επιστημονικό και άλλο προσωπικό στην πλειοψηφία του με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που δεν μπορούν να υπηρετήσουν το σημαντικό σταθερό και συνεχές έργο για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του πληθυσμού, όπως τη φτώχεια, τους αναπήρους, την τρίτη ηλικία, την παιδική πρόνοια, τους μετανάστες, τη μητρότητα, τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες του πληθυσμού.

Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ανθρώπινες και δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων της Πρόνοιας.

Οι ίδιοι οι νέοι εργαζόμενοι στην Πρόνοια Νοτίου Αιγαίου, έθεσαν υπόψη των αρμοδίων τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και διεκδικούν λύσεις.

Ζητήματα άμεσης προτεραιότητας είναι:

 • Προσλήψεις μονίμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα νοσηλευτών στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διότι και σε αυτά παρέχονται νοσηλευτικές υπηρεσίες και μάλιστα εξειδικευμένες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 • Ενιαίες εργασιακές σχέσεις, πλήρης αποκλειστική απασχόληση για την αντιμετώπιση της εργασιακής ανασφάλειας από την πλευρά των εργαζομένων των δομών

 • Άμεση αντιμετώπιση των εργασιακών προβλημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, (ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, ενσωμάτωση επιδομάτων, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, κοινωνική και εκπαιδευτική αναβάθμιση, κά.)

 • Κρατική προστασία των εργαζομένων στην παραμεθόριο και στα ακριτικά νησιά, από φαινόμενα εκμετάλλευσης και κρατική ενίσχυση απέναντι στα προβλήματα στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης.

 • Να αυξηθούν τα κίνητρα στους εργαζόμενους στην παραμεθόριο και να επεκταθούν και στους εργαζόμενους με προγράμματα του ΟΑΕΔ.

 • Άμεσα να ανανεωθούν τα Ειδικά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ (αμφότερα λήγουν τον Μάρτιο 2020) και να προχωρήσει η διαδικασία μονιμοποίησης του Επιστημονικού Προσωπικού από προγράμματα του ΟΑΕΔ προκειμένου να αποφευχθεί η υποστελέχωση των Μονάδων Πρόνοιας και η διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ Κοινωνικών Επιστημόνων και Περιθαλπόμενων.

 • Να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις Πρόνοιας με σύγχρονες υποδομές σε τεχνολογικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

 • Να καταργηθεί η αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 • Άμεσα να αυξηθούν οι κρατικοί πόροι για την ανάπτυξη νέων αναγκαίων μονάδων υγείας – πρόνοιας και εκσυγχρονισμό αυτών που υπάρχουν για την προσφορά υπηρεσιών πρόνοιας και κοινωνικών παρεμβάσεων στην Κοινότητα και στις ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.

 • Να σταματήσει κάθε Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης, όπως ανάθεση ρόλου σ’ αυτούς τους ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς στις ΜΚΟ.

 • Να καλυφθούν με την επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό οι αυξημένες ανάγκες των δομών πρόνοιας και της υγείας, με εργαζόμενους σε οργανικές θέσεις.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί αν προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει:

1. Το θέμα των υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού, των δομών της κοινωνικής πρόνοιας του Νοτίου Αιγαίου.

2. Την μεγάλη έλλειψη του επιστημονικού προσωπικού που σήμερα καλύπτεται με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αλλά και του νοσηλευτικού αναγκαίου για την περίθαλψη των φιλοξενούμενων και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και βοηθητικού άκρως απαραίτητου για τη λειτουργία τέτοιων δομών.

3. Αν προτίθεται να διασφαλίσει τη συνέχιση της απασχόλησης του επιστημονικού προσωπικού με παράταση του προγράμματος του ΟΑΕΔ και να προχωρήσει στην μονιμοποίησή του ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερή ενασχόληση με τους φιλοξενούμενους.

 256 total views,  2 views today