Ερώτηση Βελόπουλου στη Βουλή: Αρκιοί, Μαράθι και το Αγαθονήσι είναι χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση!

160

Αρκιοί, Μαράθι και το Αγαθονήσι είναι χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση!

Αυτό επισημαίνεται από τον Κυριάκο Βελόπουλο με σχετική επίκαιρη ερώτηση  προς τον αρμόδιο υπουργό, στη Βουλή. Η ερώτηση τονίζει πως δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση των μικρών νησιών της Δωδεκανήσου λόγω της μη ευόδωσης του διαγωνισμού από τον χαμηλό προϋπολογισμό.

Η ερώτηση Βελόπουλου

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, οι Αρκιοί, το Μαράθι Αρκιών και το Αγαθονήσι, τα μικρά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν έχουν ακτοπλοϊκή σύνδεση. Το δε αναδειχθέν δεδομένο προέρχεται από τη μη ευόδωση διαγωνισμού σύνδεσης για τα εν λόγω νησιά, λόγω χαμηλού προϋπολογισμού. Συνέπεια του γεγονότος είναι οι λίγες δεκάδες κάτοικοι που ζουν στα μικρά νησιά να μην έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως νερό, ούτε δυνατότητα συντήρησης των κτηνοτροφικών ή άλλων επιχειρήσεών τους, οπότε είναι θέμα χρόνου η ερήμωσή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεστε όπως ενεργήσετε δεόντως, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες, ούτως ώστε να δώσετε την πρέπουσα λύση, συνδέοντας ακτοπλοϊκώς τα αναφερόμενα νησιά με τα υπόλοιπα νησιά των νησιωτικών συμπλεγμάτων (ιδίως με την Πάτμο), στα οποία ανήκουν;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ