«Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων», στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

77

Η «Ετήσια Γιορτή των Νέων Ερευνητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» θα φιλοξενηθεί το διήμερο Τρίτη 12 και Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 από τις 9:00 ως τις 19:00 στο κτίριο της Γεωγραφίας στον Λόφο του Πανεπιστημίου, με τη συμμετοχή των υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισών από όλες τις νησιωτικές ακαδημαϊκές κοινότητες του ιδρύματος, αλλά και πληθώρα προσκεκλημένων ομιλητών και ομιλητριών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.7 της Περιφερειακής Αριστείας Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προώθηση Διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο Σταδιοδρομίας Ερευνητών Αιγαίου [e- Aegean eLearning4eskills & Career Development Centre for Researchers]».

Κυρίαρχος στόχος της δράσης, είναι η  δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος μάθησης, που θα παρέχει ουσιαστικές και ποιοτικές ευκαιρίες επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (Re-skilling και Up-skilling) κατά κύριο λόγο στους νέους ερευνητές και στις νέες ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνώμονα την ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους και τον ευέλικτο αποτελεσματικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Η πρώτη «Ετήσια Γιορτή των Ερευνητών και Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» σε επίπεδο Περιφέρειας (Βόρειο και Νότιο Αιγαίο), έχει ως στόχο να φέρει σε άμεση διάδραση τους υποψήφιους διδάκτορες και τις υποψήφιες διδακτόρισσες όλων των επιστημονικών πεδίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε να παρουσιάσουν την ερευνητική τους δραστηριότητα, όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις ευρύτερες νησιωτικές κοινωνίες, με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν συνέργειες και συμπράξεις του νέου ερευνητικού κεφαλαίου με τις νησιωτικές κοινωνίες.

Η «Ετήσια Γιορτή των Ερευνητών και Ερευνητριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γ, στο υπόγειο του κτιρίου της Γεωγραφίας, θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube και τους συνδέσμους https://www.youtube.com/watch?v=jIACNeD4Cr4 (στις 12/9) και https://www.youtube.com/watch?v=9e2nT2ZU4vw (στις 13/9).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορεί να βρείτε στο https://bit.ly/3PecN0w.

Η Δράση «Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Προώθηση Διαπεριφερειακής ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και απασχόλησης & Κέντρο Σταδιοδρομίας Ερευνητών Αιγαίου [e- Aegean eLearning4eskills & Career Development Centre for Researchers]», υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου « [e- Aegean R&D Network] Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Αιγαίου Αρχιπελάγους: Ενίσχυση Περιφερειακής Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Αριστείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046494, το οποίο εντάσσεται στη δράση υποστήριξης της Περιφερειακής Αριστείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Περισσότερες Πληροφορίες:

  • για τη Δράση στο: https://rnd.aristeia.aegean.gr/project-item/e-aegean-elearning4eskills-career-development-centre-for-researchers/
  • για τη Δομή Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ccaristeia@aegean.gr) στο https://career-center.aristeia.aegean.gr/el/

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα έργα της Περιφερειακής Αριστείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  • Facebook: https://www.facebook.com/eaegean
  • Instagram: https://www.instagram.com/eaegeangr/
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/e-aegean/