Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Ενιαία Ανεξάρτητη  Αρχή Δημοσίων  Συμβάσεων διοργανώνουν   αύριο  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΔ από τις 09:00 έως τις 13:00.

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας θα κηρύξει ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Στην ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Καταπόδης και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Μιχαήλ Εκατομμάτης.

To πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο:

9.00 – 9.30           ΕΓΓΡΑΦΕΣ

9.30                     ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Περιφερειάρχης νοτίου Αιγαίου κ.  Γεώργιος Χατζημάρκος

9.45-10.15           ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Γεώργιος Καταπόδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Μιχαήλ Εκατομμάτης

10.15-11.15         ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  Ν. 4412/16 / ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ κατά ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Γιώργος Κυρίτσης Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών,

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.15-12.15        βήματα σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης προμηθειών / γενικών υππηρεσιών κατά τον ν.4412/2016, Αντώνης Νίκας , Γραφείο Προέδρου ΕΑΑΔΗΣΥ

  • ΚΑΤΩΤΑ ΟΡΙΑ- ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
  • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.15-13.00        Συζήτηση

 176 total views,  2 views today