Connect with us

HARDtalk

Η ανεπιτήρητη βόσκηση στην Κάρπαθο, θέμα ερώτησης στη Βουλή από την Ελλληνική Λύση

Published

on

Σύμφωνα με διαμαρτυρίες κατοίκων και ιδιοκτητών ξενοδοχειακών Μονάδων που δραστηριοποιούνται στονησί της Καρπάθου, οι τελευταίοι πλήττονται ανεπανόρθωτα από την ανεπιτήρητη βόσκηση αιγών στιςτουριστικές περιοχές «Αρδάνι», Αμμοοπή», «Λαρνιώτισσα», «Πατέλλα», «Αγία Κυριακή», «Μέρτος», αλλά ακόμη και γύρω από την πόλη της Καρπάθου (περιοχή Πηγάδια).

Παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει πάρει τεράστια έκταση, αφού πλήττονται πολύ μεγάλες τουριστικές Μονάδες, όπως και κατοικίες, φυτείες, αγροκτήματα κλπ, κανένα απολύτως ενδιαφέρον και καμία αντίδραση των αρμοδίων Υπηρεσιών δεν έχει προκύψει για το παραπάνω πρόβλημα επί πολλά έτη(δηλ. από τον Δήμο Καρπάθου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες για την προστασία της Δημοσίας Υγείας κλπ). Οι πληττόμενοι υποστηρίζουν πως αντιμετωπίζουν «κτηνοτρόφους» μιας άλλης εποχής, που η σκόπιμη αμέλειά τους να εποπτεύουν τα ζώα τους έχει ως αποτέλεσμα, την ολοκληρωτική καταστροφή καλλιεργειών και δένδρων, αλλά και την καθημερινή και έντονη παρενόχληση τωντοπικών τουριστικών επιχειρήσεων από ανεπιτήρητα ζώα, επί πολλά χρόνια, των οποίων τελευταίων οι ιδιοκτήτες είναι συχνά γνωστοί στον τοπικό κοινωνικό περίγυρο. Τα ζώα αυτά, στην προσπάθεια τους νατραφούν, καταστρέφουν φράκτες, φυτά και περιβάλλοντες χώρους, ενώ, ρυπαίνουν κοινόχρηστους χώρουςξενοδοχείων και κατοικιών. Αναγκάζονται, δε, ευρισκόμενοι σε πλήρη απόγνωση οι ως άνω πληττόμενοινα προβαίνουν στην τοποθέτηση υψηλών ακαλαίσθητων συρματοπλεγμάτων, γεγονός που επιβαρύνει καιυποβαθμίζει την αισθητική του νησιού της Καρπάθου, ενώ, καθημερινώς, αναγκάζονται επίσης οι πληττόμενοι να εγκαταλείπουν τις επιχειρήσεις τους για να απομακρύνουν τα ανωτέρω ανεπιτήρηταβοσκούντα ζώα από τις ξενοδοχειακές τους Μονάδες, τα οποία, συχνά, εγκλωβίζονται μέσα στις πισίνεςτων ξενοδοχείων τους εν ώρα λειτουργίας αυτών, καθώς και στις κατοικίες τους.

Τα ζώα αυτά, ως φαίνεται, δεν υπόκεινται σε καμία εποπτεία και φροντίδα του ιδιοκτήτη των, αφού κυκλοφορούν σε μέρη χωρίς ποτίστρα και στέγαστρα, περιφερόμενα μέσα σε εκτάσεις όπου κυριαρχούν πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, όντας σε κακή κατάσταση, αφρόντιστα και απεριποίητα. Επιπρόσθετα, είναιορατός ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς, οι αίγες κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και ανεπιτήρητα εντός των κεντρικών οδικών αρτηριών του νησιού και μάλιστα, συχνά στο κέντρο τηςπρωτεύουσας, εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου, όπου οδηγούν οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά καιτουρίστες που αγνοούν τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, ευθύνονταισε μεγάλο βαθμό οι ιδιοκτήτες των ανεπιτήρητων αιγών για την έλλειψη οδικής ασφάλειας στο νησί τηςΚαρπάθου και την αύξηση των κινδύνων στην οδική κυκλοφορία, εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι, η σχετική ισχύουσα νομοθεσία, όντας περίπλοκη και ανεφάρμοστη, στην ουσία, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα, η μια Υπηρεσία να παραπέμπει τους καταγγέλλοντες πληττόμενουςστην άλλη, χωρίς κανένα αποτέλεσμα επί πολύ καιρό. Οι πολίτες εισπράττουν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την αδιαφορία της Δημόσιας Διοίκησης, που εκφράζεται από την αμέλεια των αρμοδίων οργάνων να προστατεύσει την περιουσία τους αλλά και την ίδια τη σωματική τους ακεραιότητα, γεγονός που εγείρει εύλογες απορίες για το αν υπάρχει η πολιτική βούληση να εξετασθεί και να αναθεωρηθεί εκ νέου το ανεπαρκές και ανεδαφικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, με σκοπό, αφενός, την περισυλλογή τωνανεπιτήρητων ζώων που περιδιαβαίνουν στις ανωτέρω περιοχές της Καρπάθου, και αφετέρου, την επιβολήκυρώσεων σε εκείνους τους αμελείς κτηνοτρόφους της Καρπάθου, που καθημερινά, δεν εποπτεύουν την βόσκηση των ζώων τους, παραβαίνοντας τους νομούς και μη σεβόμενοι τους συμπολίτες τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Ο Δήμος Καρπάθου έχει μεριμνήσει, ως απορρέει από την νομοθεσία, για την περισυλλογή, μεταφορά,φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους, όπωςπροβλέπεται από την σχετική νομοθεσία;
  2. Προκειμένου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει προβεί ο Δήμος Καρπάθου στην ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, έστω δια της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα,σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή την αρμόδια Περιφέρεια ή ανήκοντεςσε ιδιώτες σχετικούς χώρους;
  3. Προκειμένου για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, έχει χορηγηθεί αρμόδια στον Δήμο Καρπάθου οαπαραίτητος σχετικός Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.);
  4. Προκειμένου για την περισυλλογή των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων έχει συγκροτήσει ο Δήμος Καρπάθου συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στο χειρισμό ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής;
  5. Τα ζώα κτηνοτροφικής παραγωγής που περισυλλέγονται από τον Δήμο Καρπάθου, οδηγούνται σε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης; Τα ανωτέρω ζώα σημαίνονται με ενώτια; Τέλος ταπροαναφερθέντα ζώα καταχωρούνται στο μητρώο της ως άνω εκμετάλλευσης, στην Κτηνιατρική ΒάσηΔεδομένων και βρίσκονται υπό κτηνιατρική παρακολούθηση;
  6. Έχει συγκροτηθεί στον Δήμο Καρπάθου, με απόφαση του Δημάρχου, τριμελής επιτροπήπαρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής, μευποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου ή γεωπόνου του Δήμου;
  7. Στους ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων ζώων κτηνοτροφικής παραγωγής, τα οποία ταυτοποιούνται με την οφειλόμενη σήμανση, έχουν επιβληθεί από τον Δήμο Καρπάθου τα εκ του νόμου προβλεπόμενα πρόστιμα, δηλαδή, πενήντα ευρώ ανά ζώο, όπου αφορά σε αιγοπρόβατα και εκατόν πενήντα ευρώ ανά ζώο, όπουαφορά σε βοοειδή;

Η ερωτώσα βουλευτής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

(Visited 23 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.