Η ΔΑΝΑΕΚΚ ενημέρωσε μαθητές του ΓΕΛ Κρεμαστής για την ανάκτηση αδρανών υλικών

137

Μαθητές και μαθήτριες της ομάδας αειφορίας του ΓΕΛ Κρεμαστής  συνοδευόμενοι από τον διευθυντή του σχολείου κ. Δημήτρη Γρηγοριάδη και τους καθηγητές της ομάδας κ. Δημήτρη Τσιάκαλο και κα. Τατιάνα Κατσιαφλιάνη ξεναγήθηκαν σε εγκαταστάσεις συνεργατών της Δωδεκανησιακής Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ [ΔΑΝΑΕΚΚ] που λειτουργεί και οργανώνει το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με έδρα τη Ρόδο.

Τους μαθητές ξενάγησε ο ιδρυτής  της ΔΑΝΑΕΚΚ Μηχανικός Περιβάλλοντος ΜSc κ. Βάιος Καλοπήτας , στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση αποβλήτων.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν σε πλήρη λειτουργία το σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, συγκεκριμένα παρακολούθησαν την θραύση οπλισμένου σκυροδέματος και τον διαχωρισμό των παραγόμενων υλικών σε  χάλυβα, σκύρο, χαλίκι και άμμο.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανακύκλωση υλικών και την σημασία της τοπικής οικονομίας από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτηρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίων και υποδομών, ανακαινίσεις κτηρίων ή διαμερισμάτων και η κατασκευή και συντήρηση των οδικών αρτηριών.