Η δημοτική αρχή και το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμα στο νέο δήμαρχο κ. Αντώνη Καμπουράκη για την παροχή κάθε ενημέρωσης .

Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Μανδρακός με αφορμή τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο κ. Καμπουράκης περί μη ενημέρωσης του.

Ο κ. Μανδρακός τονίζει πως έχουν δοθεί στη νέα δημοτική αρχή όσα στοιχεία έχουν ζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Επισήμανε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου , ότι στο εν λόγω έγγραφο, που έλαβε από τον κ. Καμπουράκη, δεν υπάρχει κανένα αίτημα για παροχή οικονομικών στοιχείων του Δήμου και τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

Μαζί με την ανακοίνωση του ο κ. Μανδρακός παρέθεσε και τα σχετικά διαβιβαστικά προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στη νέα δημοτική αρχή.

Σε απάντηση δηλώσεων του νεοκλεγέντος Δημάρχου Ρόδου κ.Α.Καμπουράκη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κ. Ευάγγελος Μανδρακός δήλωσε τα εξής :

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο κ.Α. Καμπουράκης με επισκέφθηκε στο γραφείο μου την Τρίτη 11/6/2019 αργά το απόγευμα και μου παρέδωσε επιστολή η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 12/6/2019 με αρ.πρωτ.2/30717/2019.

Η ανωτέρω επιστολή η οποία επισυνάπτεται , περιέχει δέκα πέντε (15) αιτήματα και επί πλέον ζητείται «σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των πρακτικών της Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 2014-2019 και των Επιτροπών (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) καθώς και αντίγραφα των Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων του Δήμου και των διαφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή ευθύνης του».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Νέες ελαφρύνσεις για τα νησιά ετοιμάζει η κυβέρνηση

Επισημαίνεται, ότι στο εν λόγω έγγραφο δεν υπάρχει κανένα αίτημα για παροχή οικονομικών στοιχείων του Δήμου και τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.
Τα ανωτέρω αιτήματα διαβιβάστηκαν την επομένη με το αρ.πρωτ.2/30717/13.6.2019 στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από πλευράς Δημοτικού Συμβουλίου, η ανταπόκριση ήταν άμεση για την χορήγηση σε ηλεκτρονική μορφή (1 στικάκι -USB) του συνόλου των πρακτικών της 5ετίας που αφορούσαν τα πρακτικά των Συνεδριάσεων όλων των Συλλογικών Οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής , Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) και επί πλέον τους Κανονισμούς που ζητήθηκαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε στον κ.Α.Καμπουράκη , ότι διαθέτει το γραφείο του στο Δήμο και τα στελέχη του Γραφείου του, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωσή του όποτε εκείνος το θεωρεί σκόπιμο.

Κατόπιν των ανωτέρω και των επισυναπτόμενων εγγράφων προκύπτει ότι η ανταπόκριση του Προεδρείου ήταν άμεση και οι δηλώσεις του κ.Α.Καμπουράκη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις όσον αφορά την ενημέρωση του και την άμεση ανταπόκρισή μας.

 370 total views,  5 views today