Σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Φώτης Χατζηδιάκος, τονίζει ότι η παράταξή του θα συμμετέχει στη σημερινή «δια περιφοράς» συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, και ψηφίζει θετικά στην προσωρινή διάθεση προς χρήση του Ισογείου και Πρώτου (Α) ορόφου της Νέας Πτέρυγας του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για τη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου.

Αναλυτικά η επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 2/11825/10-03-2021 πρόσκληση σας, δηλώνουμε ότι η παράταξη μας ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, στο σύνολο της και οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι, συμμετέχουμε στην «δια περιφοράς» συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 11-03-2021 λόγω του κατεπείγοντος του θέματος.

Ψηφίζουμε θετικά στην προσωρινή διάθεση προς χρήση του Ισογείου και Πρώτου (Α) ορόφου της Νέας Πτέρυγας του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για τη λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου.

Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να προηγηθεί της παραχώρησης, η παραλαβή της εκτελεσθείσας εργολαβίας αποκατάστασης του ισογείου και των ορόφων του κτιρίου από την αρμόδια επιτροπή του δήμου.

Φώτης Χατζηδιάκος

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 431 total views,  2 views today