Καθαρισμoί  και αποψιλώσεις πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων

670

Σε κεντρικές οδούς και γειτονιές της πόλης μας, βρίσκονται από σήμερα τα συνεργεία της Διεύθυνσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, υπό την καθοδήγηση της αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Καθημερινότητας του πολίτη Τσαμπίκας Κιαχαγιά – Μαγιόγλου.

Με εντατικούς ρυθμούς πραγματοποιούνται καθαρισμoί  και αποψιλώσεις  πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, από αυτοφυή χόρτα.  Η προσπάθεια αυτή, αποσκοπεί στην βελτίωση της εικόνας της πόλης μας.

Σε πρώτη φάση τα συνεργεία μας βρίσκονται στις περιοχές, Ροδινιού, Ανάληψης, Αγίου Ιωάννη , Μαντρακίου, Αγίου Νικολάου και στα κοιμητήρια Ταξιάρχη και Αγίου Δημητρίου. Ο προγραμματισμός αφορά την κάλυψη όλων των περιοχών της πόλεως Ρόδου.

Ενημερώνονται οι πολίτες – ιδιοκτήτες οικοπέδων, ότι υποχρεούνται να προχωρήσουν οι ίδιοι στον καθαρισμό τους και στον περιορισμό της βλάστησης που εγκυμονεί κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς ή δημιουργίας εστίας μόλυνσης από την ύπαρξη τρωκτικών και φιδιών.