Καινοτόμες τεχνολογίες και πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση των νησιών

1041

Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ   εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο H2020 Smile Project, διοργανώνει τη Δευτέρα 18 Μαρτίου στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου την εκδήλωση με θέμα τις «Καινοτόμες τεχνολογίες & πολιτικές για την ενεργειακή μετάβαση των Ελληνικών νησιών στην Καθαρή Ενέργεια»
Η εκδήλωση θα παρουσιάσει τις λύσεις που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται πιλοτικά σε τρία Ευρωπαϊκά νησιωτικά συστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά (Μαδέιρα – Πορτογαλία, Όρκνεϊ – Ηνωμένο Βασίλειο, Σάμσο – Δανία), στοχεύοντας στην αξιοποίηση τεχνολογιών έξυπνων δικτύων για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στα τοπικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, και θα εξετάσει το βαθμό στον οποίο αυτές οι λύσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στα Ελληνικά νησιά.

Οι λύσεις είναι τεχνολογικές, όπως εξηλεκτρισμός των μεταφορών (επίγειων και θαλάσσιων), αποθήκευση ενέργειας, έξυπνα δίκτυα, ανταπόκριση στη ζήτηση κ.ά., αφορούν όμως ταυτόχρονα και σε καινοτόμα επενδυτικά εργαλεία και επιχειρηματικά μοντέλα, με την ενεργό εμπλοκή των τελικών χρηστών (ενεργειακές κοινότητες, πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις, κ.ά.).

Οι εξελίξεις στο εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτικής για τα νησιά, όπως η ανάδειξη των 3 «έξυπνων νησιών», η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης και έξυπνων μετρητών, οι υλοποιούμενες και σχεδιαζόμενες διασυνδέσεις, οι ενεργειακές κοινότητες κ.ά., καθώς και οι προκλήσεις και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, νησιωτικών Δήμων, καθώς και Ευρωπαίοι εταίροι του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής:https://bit.ly/2TMcq2o