Και ηλεκτρονικό περιοδικό η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε

524

Σε ένα ακόμη βήμα εξωστρέφειας προβαίνει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.), με την έκδοση «Ηλεκτρονικού Περιοδικού». Μία πρωτοβουλία της Συνομοσπονδίας, που αποσκοπεί στην πλήρη, έγκυρη και απρόσκοπτη ενημέρωση των μελών της και των επιχειρηματιών μικρών τουριστικών καταλυμάτων, αλλά και εν γένει της τουριστικής κοινότητας της χώρας.

Το περιοδικό στη θεματογραφία του θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις και δράσεις τόσο της Συνομοσπονδίας και του Ινστιτούτου Τουριστικής Ανάπτυξης όσο και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων της, επιστημονικά άρθρα κι όλες τις εξελίξεις, τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, όσο και γενικά, που αφορούν τον κλάδο των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, αλλά και συνολικά τον κλάδο της Φιλοξενίας και του Τουρισμού.

Το «Ηλεκτρονικό Περιοδικό» της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. θα κυκλοφορεί σε συνεργασία με την εταιρία Mact Media Group, με βάση τη σχετική συμφωνία, που υπεγράφη πρόσφατα μεταξύ του Προέδρου της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Τοκούζη και του Γ. Διευθυντή της Mact Media Group, κ. Γεώργιου Καραχρήστου.

Σημείο αναφοράς της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., τα τελευταία χρόνια, συνιστά η αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τα μέλη της υπηρεσιών, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της εικόνας και του προφίλ της, υιοθετώντας μία πιο εξωστρεφή οπτική, προς όφελος των επιχειρηματιών του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό ανήκει και η πρωτοβουλία για τη λειτουργία του «Ηλεκτρονικού Περιοδικού», φιλοδοξώντας να αποτελέσει τη βασική και πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης για τον κλάδο, αλλά και ένα δίαυλο επικοινωνίας της Συνομοσπονδίας με τους επιχειρηματίες μικρών τουριστικών καταλυμάτων.