Προβλήματα κυκλοφοριακά στην πόλη της Ρόδου εξαιτίας της βροχόπτωσης.
Στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως προκλήθηκε συμφόρηση εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των οχημάτων.

Επίσης προβλήματα υπήρξαν στην εθνική οδό Ρόδου Λϊνδου. Εκεί την κατάσταση επιδείνωσε ένα ατύχημα , κοντά στο πάρκο Ροδίνι, που έγινε με συνέπεια να μην είναι εύκολη η διέλευση των οχημάτων.

 198 total views,  2 views today