Καταστροφή πυρομαχικών στην Κατταβιά

148

Όπως ανακοινώθηκε από την 95 ΑΔΤΕ  στο πλαίσιο διαχείρισης  των αποθεμάτων πυρομαχικών  θα  εκτελεστούν  καταστροφές αυτών που είναι δυσλειτουργικά και δεσμευμένα στο πεδίο βολής της Κατταβιάς  από τις 16 Μαίου  έως  τις 10 Ιουνίου  από τις 08:00 έως τις 17:00.

Επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η περιοχή εντός του πεδίου βολής  καθώς και ο εναέριος  χώρος σε ύψος  μέχρι 150 ποδών άνωθεν του πεδίου βολής.

Στην περιοχή που έχει δεσμευθεί  είναι επικίνδυνη η  παραμονή διέλευση  ανθρώπων ζώων  οχημάτων αλιέων  λεμβούχων πλοίων  και αεροσκαφών .