Στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής κοινωνίας λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, ο Δήμος Χάλκης προβαίνει σ’ ενέργειες για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

“Ο Δήμος Χάλκης με αμείωτο αίσθημα ευθύνης είναι κοντά στους πολίτες και στην τοπική κοινωνία. Ανακουφίζει τις πληγείσες επιχειρήσεις και σχεδιάζει με αισιοδοξία το μέλλον”, δήλωσε στον SKY ο Δήμαρχος του νησιού Άγγελος Φραγκάκης.

Όλες οι ενέργειες αποφασίστηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/20-03-2020 τ. Α’ ΠΝΠ κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορονοϊού Covid-19 και το από 11-03-2020 ΠΝΠ ΦΕΚ 55/τ. Α’ κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορονοϊού Covid-19.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χάλκης ανακοινώνει τα εξής:

• Μειώνει το μίσθωμα των Δημοτικών ακινήτων για το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο για το έτος 2020.
• Απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τα αναλογούντα τέλη κοινοχρήστων χώρων για όλο το έτος.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου απαλλάσσει από το δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων και το τέλος παρεπιδημούντων για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020 όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικά ανέστειλαν την λειτουργία τους.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου αναστέλλει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι 31 Μαΐου του 2020 την ημερομηνία λήξης όλων των λογαριασμών ύδρευσης χωρίς επιβάρυνση προσαυξήσεων.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου αναστέλλει από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μέχρι 31 Μαΐου του 2020 την διακοπή παροχής ύδρευσης λόγω εκπρόθεσμων οφειλών.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου όλες οι οφειλές προς τον Δήμο Χάλκης οι οποίες λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δόσεων δεν τηρούνται μέχρι 31 Μαΐου, δεν θα δεχτούν προσαυξήσεις.
• Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου οι υφιστάμενες ρυθμίσεις περί οφειλών προς τον Δήμο Χάλκης δεν θα δεχτούν προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαΐου 2020.
• Ψηφίζει τον νέο κανονισμό κοινοχρήστων χώρων ύστερα από δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
• Καταθέτει τη νέα οικονομικότερη και πιο αποτελεσματική μελέτη εργασιών μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων για το έτος 2020.
• Προχωρά στην πρόσληψη 6 υπαλλήλων ΥΕ γενικών καθηκόντων με δίμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού με σκοπό την ανάγκη αντιμετώπισης της διασποράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Λέρος: Tο πρόγραμμα της 77ης Επετείου Μνήμης για το Β. Όλγα

 5,224 total views,  2 views today