Αναρτήθηκε στο Διαύγεια η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όπου κηρύχθηκε για τους επόμενους έξι μήνες η Πάτμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε το νησί, προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Και ο Δήμαρχος Λευτέρης Πέντες σημειώνει για το θέμα ότι “και τυπικά, πλέον, το νησί μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 2/8/2021 με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Καλή δύναμη και ψυχραιμία, έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι αντέχουμε κάθε είδους κρίση”.

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας
Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 25 και 30 παρ.2β του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α΄/2020)
2) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής
Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)
3) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003).
4) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄/2004)
5) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
6) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)
7) Τo υπ. αρ. 11218/83/2-02-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
8) Τo υπ. αρ. 548/2-02-2021 έγγραφο του Δήμου Πάτμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάτμου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λ.π.) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις, κλπ) που εκδηλώθηκαν στις 01 Φεβρουαρίου 2021 στην παραπάνω περιοχή.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 2 Αυγούστου 2021. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
α) Γραφείο κ. Συντονιστή
β) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καλύμνου
3.Δήμο Πάτμου
Γραφείο κ. Δημάρχου
4.Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
Εσωτερική Διανομή
α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
β) Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

 558 total views,  2 views today