Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Εθνικό Θέατρο

84

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου.

Οπως αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από εισήγηση της δημοτικής κοινότητας Ρόδου θα γίνουν ρυθμίσεις γύρω από το Εθνικό, για την εξυπηρέτηση του εργοταξίου.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Αποκλεισμός του δρομίσκου που βρίσκεται στη βόρεια όψη του κτηρίου παράλληλα με την οδό Παπανικολάου.

2. Αποκλεισμός του δρόμου (δυτική όψη κτηρίου) που ενώνει την οδό Ι. Καζούλη με την οδό Ευσταθίου Γεωργίου.

3. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά του Εθνικού Θεάτρου

4. Κατάργηση των υφιστάμενων διαβάσεων και δημιουργία νέας εργοταξιακής διάβασης επί της οδού 7ης Μαρτίου.

5. Κατάργηση των ήδη χωροθετημένων θέσεων για τη στάση και στάθμευση Τουριστικών Λεωφορείων τη θερινή περίοδο έως το πέρας των εργασιών του έργου.

6. Την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης με κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών και ανακλαστήρες οδοστρώματος («μάτια γάτας»).

Η διάρκεια εφαρμογής των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση τη σύμβαση είναι εικοσιτέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες.

Μετά το τέλος των εργασιών η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να επαναφέρει τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.