Ξεκίνησαν από τις Δημοτικές Υπηρεσίες οι εργασίες για το έργο της αποκατάστασης του οδοστρωμάτων της οδού Ιπποτών που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2019.

Σύμφωνα με τη μελέτη γίνεται αποκατάσταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού

Ιποοτών από την πλατεία Μουσείου (Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι την πλατεία Κλεοβούλου.

Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας από την οδό Ιπποτών σε εναλλακτικές διαδρομές κατά την εκτέλεση του έργου και να τοποθετηθούν από την Τροχαία της Ρόδου οι πινακίδες σήμανσης απαγόρευσης της εισόδου σε όλα τα οχήματα και πινακίδα υποχρεωτικής κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός στην Πλατεία Κλεοβούλου και για την είσοδο του Παλατιού να τοποθετηθεί η πινακίδα απαγόρευσης της εισόδου σε όλα τα οχήματα.

 392 total views,  4 views today