Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ρόδο

117

Ανακοινώνεται ότι, λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου στη Ρόδο, από σήμερα Δευτέρα 27-11-2023 μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος θα ισχύσουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα επί της επαρχ. οδού Ρόδου-Λίνδου στη Χ.Θ. 20+200 «Κόμβος Κολυμπίων»:

Α΄ ΦΑΣΗ: Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις δύο (2) αριστερές λωρίδες της ανωτέρω επαρχ. οδού (οι οποίες εφάπτονται στη διαχωριστική νησίδα) καθώς και τμήματα των συμβαλλουσών του κόμβου οδών, με σχετικές παρακάμψεις μέσω της οδού Ελσίνκι και του κυκλοφοριακού κόμβου Κ19 «Κόμβος Παραμυθιάς»

Β΄ ΦΑΣΗ: Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις δύο (2) δεξιές λωρίδες (οι οποίες εφάπτονται του ερείσματος της οδού) καθώς και τμήματα των συμβαλλουσών του κόμβου οδών, με σχετικές παρακάμψεις μέσω της οδού Ελσίνκι και του κυκλοφοριακού κόμβου Κ19 «Κόμβος Παραμυθιάς» .

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομείναν τμήμα της οδού και από τις παρακάμψεις, σύμφωνα με τη σήμανση.