Πενήντα έξι (56) εργαζόμενους, 27 Μερικής και 29 Πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, θα προσλάβει ο Δήμος Κω.

Αιτήσεις κατατίθενται από σήμερα Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 έως και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Ολόκληρη η ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021, η σχετική αίτηση και το Παράρτημα,έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου ΚΩ www.kos.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: hr@kos.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 159 total views,  2 views today