Κως: Σύγχρονος και ασφαλής χώρος στάθμευσης στην είσοδο της πόλης

285

Σε ένα σύγχρονο και ασφαλή χώρο, στην είσοδο της Κω, μπορούν να σταθμεύουν επαγγελματικά και Ι.Χ. αυτοκίνητα με την ολοκλήρωση των έργων που ξεκινούν στο επόμενο διάστημα, μετά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, από το Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά και τον εκπρόσωπο της εργολήπτριας εταιρείας «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔ. Ο.Ε.».

Πρόκειται για μεγάλης σημασίας έργο, που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στην είσοδο της Κω, δημιουργούν σύγχρονη είσοδο μιας ευρωπαϊκής πόλης, με ασφαλείς συνθήκες κίνησης και στάθμευσης.

Το έργο «Περίφραξη, Διαμόρφωση και Δημιουργία συστήματος ασφάλειας σε οργανωμένο χώρο στάθμευσης στην είσοδο της Δ.Ε. Κω» προετοιμάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με την μελέτη 37 του 2020, και έρχεται να αναβαθμίσει την εικόνα και λειτουργία της εισόδου της πόλης.

Με αυτή την μελέτη προβλέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης, η δημιουργία συστήματος ασφάλειας, διπλής μπάρας ασφαλείας εισόδου-εξόδου βαρέων οχημάτων και ο ηλεκτροφωτισμός στο χώρο στάθμευσης.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης.
  • Καθαίρεση σκυροδεμάτων για την δημιουργία εισόδου και εξόδου από και προς τον χώρο στάθμευσης.
  • Κατασκευή νησίδας από σκυρόδεμα για την διευκόλυνση της εισόδου και εξόδου των οχημάτων.
  • Κατασκευή νησίδων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, για την στάθμευση των λεωφορείων και για την ασφαλή κίνηση των επιβατών.
  • Ασφαλτόστρωση όλου του χώρου στάθμευσης.
  • Πλακόστρωση πεζοδρομίων εξωτερικά του χώρου, για την ασφαλή κίνηση των πεζών.
  • Διαγράμμιση του οδοστρώματος, με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων εσωτερικά του χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
  • Φύτευση θάμνων και δέντρων, περιμετρικά και εσωτερικά του χώρου, όπου υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι φύτευσης.
  • Θα ακολουθήσουν οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών ιστών και σωμάτων περιμετρικά του χώρου στάθμευσης.
  • Τέλος, θα τοποθετηθούν αυτόματοι μηχανισμοί για μπάρες εισόδου-εξόδου βαρέων οχημάτων, για τον έλεγχο πρόσβασης των οχημάτων.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου, με προϋπολογιζόμενο κόστος 244.000€ και τελική δαπάνη του έργου να ανέρχεται σε 147.095,80€.

Αυτό το έργο, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα που εκτελούνται ή βρίσκονται σε στάδιο προγραμματισμού, καταδεικνύει ότι αποτελεί προτεραιότητα και στόχο της δημοτικής αρχής η αναβάθμισης της εμφάνισης και λειτουργίας όλου του νησιού, για την τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του τόπου μας.