Κόκκινος :Γιατί ανακαινίστηκε πάλι του κτίριο του Ελ. Προξενείου;

317

Στην ανακαίνιση του κτιρίου που στέγαζε το Ελληνικό Προξενείο της Ελλάδας επί Ιταλοκρατίας αναφέρεται με ανακοίνωση του ο επικεφαλής της παράταξης Πνοή Δημιουργίας Νοτίου Αιγαίου κ. Χ Κόκκινος.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Με  το υψηλό ποσό των 72.219,36€    σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου κ. Χατζημάρκος (βλ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΑΔΑ:6ΟΗ46ΜΜ4Ο-ΞΒ4 στις 11.10.21) ανακαινίστηκε πάλι…. το ιστορικό κτίριο του Ελληνικού Προξενείου επί Ιταλοκρατίας στη Ρόδο.

Οι πολιτικές παρατηρήσεις μας  και τα πολιτικά ερωτήματα μας είναι τα εξής :

Α) Το κτίριο είχε ήδη συντηρηθεί και επισκευαστεί και μάλιστα τον Οκτώβριο του  2017 φιλοξένησε  κοινές εκδηλώσεις του Ιδρύματος της Ελληνικής Βουλής και της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου(Π. Ν. Α) . Η δαπάνη με το διόλου ευκαταφρονητο ποσό των 72.219,36 € για ποιο λόγο έγινε? Εφόσον ήταν λειτουργικό  γιατί τέτοια μεγάλη  δαπάνη με δημόσιο χρήμα?

Β) Θα είχε ενδιαφέρον να ενημερώσει ο κ. Χατζημάρκος (εφόσον επιθυμεί την πλήρη διαφάνεια) τα ονόματα που  ιδιοκτητών  της  συγκεκριμένης εταιρείας την οποία επέλεξε (όπως συμπεραίνουμε  από το έγγραφο) με πρόχειρο διαγωνισμό  τριών ( 3) μόλις προσφορών.

Γ) Η κοινωνία μας που δοκιμάζεται από τη σκληρή καθημερινότητα γνωρίζει ότι με το ποσό των 72.219,36 ευρώ αγοράζεις ένα καινούργιο κτίριο…!Γιατί δεν προχώρησαν σε αγορά κτιρίου στη Ρόδο ή σε κάποιο άλλο νησί της Π.Ν.Α.που δεν θα δημιουργούσε τα ζητήματα που έχουν προκύψει και δαπάνησαν τόσα πολλά χρήματα για ήδη ανακαινισμένο κτίριο?

Θυμίζουμε  ότι για αρκετές περιπτώσεις του τρόπου   διαχείρισης του δημοσίου χρήματος από την ηγεσία της Π. Ν. Α. έχουμε τοποθετηθεί με πολιτικούς όρους και ερωτήματα  χωρίς να λάβουμε απαντήσεις. Επίσης έχουμε τοποθετηθεί  για την ανυπαρξία μετρήσιμου  έργου από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Ν. Αιγαίου και την “Κ2 Αναπτυξιακή Εταιρεία της Π. Ν. Α.”, τον τρόπο και τα κριτήρια τοποθέτησης στελεχών τους και των αμοιβών που έχουν αποφασιστεί.

ΥΓ1: Ελπίζουμε να μην γίνει μόνιμο  μετρήσιμο κριτήριο η σύνταξη ποιημάτων /μαντινάδων κατά πολιτικών  αντιπάλων της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου για κάλυψη αμειβομένων  θέσεων σε εταιρείες της Π. Ν. Α.!

ΥΓ 2:Τι ξέρει και δεν το λέει ξεκάθαρα  το  εκλεκτό στέλεχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Ρόδου που συγγενικό του πρόσωπο ήταν υποψήφιο στο συνδυασμό του κ. Χατζημάρκου, όταν αναφέρει στην δημόσια παρέμβαση του για το ιστορικό κτίριο του Ελληνικού  Προξενείου της Ρόδου :”Τελικά από όπου να τους πιάσεις λερώνεσαι”….?