Κόνσολας: Εκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση άδειας σε εκτός σχεδίου οικόπεδα

167

Σε μία ακόμα παρέμβαση προχώρησε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τις ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου οικόπεδα μικρότερων των 4.000 τ.μ. (δηλαδή των 750 τ.μ., των 1.200 τ.μ. και των 2.000 τ.μ.).

Ο Μάνος Κόνσολας ζητά να δοθεί χρονική παράταση παράταση στην προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας, που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, για τα παρέκκλιση οικόπεδα, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων.

Αναφέρει ότι υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλλει ή δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν δημιουργηθεί εγγενείς δυσχέρειες , όπως για παράδειγμα, η αναγνώριση οδών αναγνώριση οδών με βάση ειδικές μελέτες και η ολοκλήρωση του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσα από τα 227 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επισημαίνει επίσης ότι ένα πρόσθετο στοιχείο που συνηγορεί στην κατεύθυνση της χρονικής παράτασης είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι απέκτησαν τα αγροτεμάχια ως άρτια και οικοδομήσιμα, πληρώθηκαν οι ανάλογοι φόροι, όμως σήμερα οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπέδων βλέπουν την αξία τους να εκμηδενίζεται, επειδή δεν έχουν καταφέρει να εκδώσουν οικοδομικές άδειες είτε λόγω της πανδημίας και των σχετικών περιορισμών στη λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών είτε λόγω των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με την αναγνώριση οδών και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κόνσολας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να παραταθεί η προθεσμία για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε μικρά, εκτός σχεδίου οικόπεδα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Παράταση της προθεσμίας για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε
μικρά, εκτός σχεδίου οικόπεδα».

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, με το νόμο 4759/2020 τροποποιήθηκαν οι όροι για την εκτός σχεδίου δόμηση και προσδιορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις, έως την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης σε γήπεδα και ιδιοκτησίες με εμβαδό μικρότερο των τεσσάρων στρεμμάτων.
Ορίστηκε μάλιστα ως καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση αδειών η 30η Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλλει ή δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν δημιουργηθεί εγγενείς δυσχέρειες και αναφέρομαι στην αναγνώριση οδών αναγνώριση οδών με βάση ειδικές μελέτες και την ολοκλήρωση του νέου πολεοδομικού σχεδιασμού, μέσα από τα 227 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ένα πρόσθετο στοιχείο που συνηγορεί στην κατεύθυνση της χρονικής παράτασης είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι απέκτησαν τα αγροτεμάχια ως άρτια και οικοδομήσιμα, πληρώθηκαν οι ανάλογοι φόροι, όμως σήμερα οι ιδιοκτήτες αυτών των οικοπέδων βλέπουν την αξία τους να εκμηδενίζεται, επειδή δεν έχουν καταφέρει να εκδώσουν οικοδομικές άδειες είτε λόγω της πανδημίας και των σχετικών περιορισμών στη
λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών είτε λόγω των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν με την αναγνώριση οδών και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι ίδιοι.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Προτίθεται το Υπουργείο να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για την παράταση στην προθεσμία έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα παρέκκλιση οικόπεδα, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου