Ο κύριος Περιφερειάρχης ως άλλος Σολομών, συνεπικουρούμενος και από τον Δήμαρχο Ρόδου, έδωσε την Σολομώντεια λύση της μεταφοράς του Κτηματολογίου στο Παλαιό Νοσοκομείο της Ρόδου.

Του Κώστα Σαρή, δικηγόρου

Μάλιστα δε και με την παρουσία και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Δικαιοσύνης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Κτηματολόγιο Ρόδου.

Η αιτία της μεταφοράς του Κτηματολογίου από την φυσική του θέση και της όλης αυτής αναστάτωσης η οποία θα προκύψει, είναι η δήθεν επικινδυνότητα του κτιρίου του Κτηματολογίου, στο οποίο σήμερα στεγάζεται, το οποίο όμως σε πείσμα των όσων αποφάσισαν την μεταφορά του, παραμένει σταθερό και η στατικότητα του έχει δοκιμαστεί όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα σε σεισμούς με πολλά ρίχτερ.

Η έτερη παράμετρος της μεταφοράς του ήταν η καταλληλότητα του κτιρίου του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου.

Ας πούμε όμως ότι ο κ. Περιφερειάρχης άκουσε κάποιους «ειδήμονες», οι οποίοι του επεσήμαναν την επικινδυνότητα του κτιρίου και ενδεχόμενα παρά την αντίθετη γνώμη του αποφάσισε την μεταφορά και μάλιστα με την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης ούτως ώστε η ευθύνη να μην είναι δική του.

Εκείνο όμως το οποίο του καταλογίζεται είναι το εξής, εάν φρόντισε να διαπιστώσει δια των ειδημόνων, περί της στατικότητας του κτιρίου του Νοσοκομείου και ειδικότερα εάν είναι ικανό να αντέξει τον όγκο και το βάρος του ενός εκατομμυρίου και βάλε εγγράφων, τα οποία θα μεταφερθούν εκεί.

Διότι έχω πληροφορηθεί τυχαία από πρόσωπο το οποίο γνωρίζει την στατικότητα του κτιρίου του Παλαιού Νοσοκομείου ότι δεν προσφέρεται να υποδεχθεί τα έγγραφα του Κτηματολογίου, διότι η στατικότητα του είναι μηδαμινή λόγω της κακής του θεμελίωσης.

Πριν λοιπόν επιχειρηθεί η οποιαδήποτε μεταφορά έστω και με «σοβαρή μεταφορική εταιρεία» θα πρέπει να φροντίσει για να διαπιστωθεί από πραγματογνώμονες, τους οποίους θα ορίσει το ΤΕΕ εάν πράγματι το κτίριο του Νοσοκομείου έχει την απαιτούμενη στατικότητα υποδοχής του όγκου των εγγράφων και βιβλίων του Κτηματολογίου.

Το δήθεν επικίνδυνο κτίριο που στεγάζεται σήμερα το Κτηματολόγιο έχει αποδείξει ότι αντέχει όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στους σεισμούς.

Και εάν πράγματι το κτίριο του Νοσοκομείου δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα είναι η έσχατη πλάνη χείρων της πρώτης εάν υλοποιηθεί η μεταφορά. Μάλιστα όταν ο Διευθυντής του Κτηματολογίου Νικόλαος Ματσάκης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ήσαν αντίθετοι για την άσκοπη αυτή μεταφορά παρά ταύτα ο κ. Περιφερειάρχης πήρε την δική του απόφαση και εύχομαι να μην πληρώσει πολιτικά την άστοχη αυτή επιλογή.

Διότι μάλλον θα επαληθευτεί η ρήση του Ιουστινιανού «Νενίκηκασε Σολομών

Ρόδος, 31 Μαΐου  2021

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Ιακ. Σαρής

 721 total views,  2 views today