Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Ρόδου, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στην Ελλάδα ,ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών και την εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου του Μαϊου 2019, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι πολίτες της Ένωσης ,οφείλουν να προσέλθουν στο Δήμο, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομικής ή διαβατήριο) προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση-δήλωση.

 238 total views,  2 views today