Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρόδου γίνεται γνωστό ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στον τομέα των Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υγείας λειτουργεί σε νέο χώρο (στην είσοδο του κτιρίου του Νοσοκομείου) αντίστοιχο γραφείο.

Το συγκεκριμένο γραφείο έχει σαν αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Αιτήσεις για χορήγηση Ιατρικών Βεβαιώσεων – Φακέλων Νοσηλείας
  2. Ενημέρωση για ενδονοσοκομειακές διαδικασίες
  3. Υποβολή παραπόνων
  4. Ευχαριστήρια
  5. Δηλώσεις γέννησης παιδιών (Ληξιαρχείο)

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 22413-60104 και ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων στο mail: rights@rhodes-hospital.gr , ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών.

 542 total views,  2 views today