Καθήκοντα Προϊσταμένης στο Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας αναλαμβάνει η δημοτική υπάλληλος Σοφία Μαντικού (κλάδου Δ.Ε. διοικητικού) στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, στις τοποθετήσεις νέων προϊσταμένων στο Δήμο Ρόδου.

Το αξιοσημείωτο -ως προς την εν λόγω προαγωγή- είναι ότι η νέα Προϊσταμένη στο Τμήμα που αναλαμβάνει έχει ως …πολιτικό της Προϊστάμενο, δηλαδή Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής το…σύζυγό της Ιωάννη Καμπούρη. Το ερώτημα τίθεται για το πώς είναι δυνατόν ο Αντιδήμαρχος να είναι πολιτικός προϊστάμενος της συζύγου του, η οποία επί της ουσίας θα πρέπει να “λογοδοτεί” στον ίδιο.

Βέβαια η υπάλληλος έχει μια πορεία στο δήμο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ομως ως προς τα διαδικαστικά, το ερώτημα είναι σαφές και κατηγορηματικό: Μπορεί ο σύζυγος να ελέγχει τη σύζυγο; Πάει να πει, το νόμιμο είναι και ηθικό;

Οι τοποθετήσεις που έγιναν με το δικαιολογητικό της συνταξιοδότησης ή της …κινητικότητας:

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις προϊσταμένων λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας, στις οποίες προχώρησε ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης:

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Μετακινούμε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών το μόνιμο υπάλληλο Νικόλαο Αφαντενό του Παναγιώτη κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Β. Τοποθετούμε στο Τμήμα Ταμείου τον επιλεγμένο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κωνσταντίνο Αποστολίδη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’. Ορίζουμε ως Προϊστάμενο στο Τμήμα Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών τον μόνιμο υπάλληλο Κωνσταντίνο Αποστολίδη κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’.

Γ. Τοποθετούμε στο Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας τη μόνιμη υπάλληλο Σοφία Μαντικού του Γεωργίου κλάδου Δ.Ε. διοικητικού στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και την ορίζουμε αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007.

 1,304 total views,  4 views today