Μέλος της Ιερά Συνόδου για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2019, μέχρι την 29η Φεβρουαρίου του 2020 θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κω Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Με τη σεμνότητα που τον διακρίνει ο Μητροπολίτης Κω δεν θέλησε να προβεί σε δήλωση για την τιμή που του έγινε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Πιστεύω ότι η επιστολή που μου εστάλη είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για την τιμή που μου έγινε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τοποθετήσεις μελών στην Ιερά Σύνοδο γίνονται», μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κω Νισύρου κ. Ναθαναήλ.

Ο Σεβασμιώτατος, με επιστολή του ευχαρίστησε ήδη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την τιμή που του έκανε.

Στην επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρει ακόλουθα:

«Ιερώτατε Μητροπολίτα Κώου και Νισύρου, υπέρτιμε και έξαρχε Κυκλάδων Νήσων , εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ναθαναήλ , χάρις είη τη ημετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.
Γενομένης , συνωδά τη κρατησάση εν τοις Πατριαρχείοις και λυσιτελεί αποδειχθείση παραδόσει , ανασυγκροτήσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και αναθεωρηθέντος πρότριτα συνοδικώς του τρόπου της οιαύτης ανασυγκροτήσεως επί τη βάσει των πρεσβείων χειροτονίας των Ιεραρχών του Θρόνου και άλλων κριτηρίων, εξελέγη και καλείται ως μέλος Συνοδικόν , δια μιαν από της α΄ προσεχούς μηνός Μαρτίου ετήσιαν περίοδον , και η ημετέρα αγαπητή Ιερότης.
Όθεν, ασμένως ανακοινούμενοι τούτο αύτη, προτρεπόμεθα όπως προφρόνως αναλάβη τα ανατιθέμενα αυτή Συνοδικα καθήκοντα, παρέχουσα μετά ζήλου την καρποφόρον συνεργασίαν αυτής, επί προαγωγή των ιερών υποθέσεων και συμφερόντων της Εκκλησίας.
Η χάρις και το άπειρον έλεος του Θεού είησαν μετά της ημετέρας Ιερότητος».

 170 total views,  2 views today