ΜέΡΑ 25 : Μετά τις καταλήψεις των παραλιών σειρά παίρνουν οι χώροι στάθμευσης

201

Την εισήγηση των μελών του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ρόδου για την επινοικίαση 33 θέσεων στάθμευσης στην πλατεία Κουντουριώτη καυτηριάζει με ανακοίνωση του το ΜέΡΑ 25. ¨

Όπως  αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η  επινοικίαση γίνεται για αποκλειστική χρήση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Το ΜέΡΑ 25 Δωδεκανήσου επικαλείται τη νομοθεσία και τονίζει πως αυτό  που πάει να γίνει δεν μπορεί να στηριχθεί νομοθετικά! Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των οργίων αυθαιρεσιών στις παραλίες της Ρόδου, όπου καντίνες μετατρέπονται σε “μπιτσόμπαρα” και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια να ξεφυτρώνουν χωρίς καν να έχουν την άδεια και ομπρέλες οι οποίες έχουν σχεδόν τοποθετηθεί μέσα στην θάλασσα παραβαίνοντας την νομοθεσία αποκλείοντας χιλιάδες ροδίτες ώστε να έχουν πρόσβαση χωρίς να πληρώσουν στις παραλίες μας.

Σειρά από ότι φαίνεται παίρνουν και οι χώροι στάθμευσης σε μια πόλη η όποια έχει έλλειψη αυτών των χώρων και χρόνια συζητείται  η ανάγκη δημιουργίας υπόγειων πάρκινγκ στην πόλη μας.

Με μια πρωτόγνωρη γνωμοδότηση  η δημοτική κοινότητα Ρόδου εισηγείται  την επινοικίαση 33 θέσεων παρκινγκ στην πλατεία Κουντουριώτη για αποκλειστική χρήση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Βάσει ποιας νομοθεσίας προβήκατε σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση παραχωρώντας κοινόχρηστο χώρο όπως είναι μια πλατεία σε συγκεκριμένο επιχειρηματία;;;

Επειδή δεν το προβλέπει καμία νομοθεσία εμείς θα σας παραθέσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία:

 Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 180/1979 (Α`- 46), όπως αντικαταστάθηκε με την

παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 231/1989 (Α`- 109), προστίθεται παρ.

5, ως εξής:

“5. Επίσης, απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας κέντρου

διασκέδασης στους νομούς Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών και

Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πρωτεύουσα νομού ή σε πόλη με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το ως άνω κατάστημα, για την εξυπηρέτηση των πελατών αυτού. Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων που προβλέπεται για τη λειτουργία

του καταστήματος απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μία θέση στάθμευσης για κάθε έξι καθίσματα. Για την ύπαρξη της ως άνω προϋπόθεσης ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει, πέραν των λοιπών

δικαιολογητικών, έγγραφο (τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο) από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη του παραπάνω χώρου, καθώς και σχεδιάγραμμα μηχανικού, στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης στον εν λόγω χώρο, καθώς και η απόστασή του από το κατάστημα. Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της”.

Ελπίζουμε το δημοτικό συμβούλιο να σταθεί στο ύψος το περιστάσεων και να απορρίψει την κατάπτυστη  εισήγηση -γνωμοδότηση  της δημοτικής κοινότητας.