Connect with us

TOP Stories

Μέτρα που ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος για τους πυρόπληκτους

Published

on

Παρακάτω δημοσιεύουμε υπόμνημα που κατατέθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδου με λήψη μέτρων για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ

Θέμα: Λήψη εξειδικευμένων μέτρων για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το νησί της Ρόδου, προκάλεσαν καταστροφές, που θα μας επηρεάσουν, όχι μόνο άμεσα, αλλά και μεσομακροπρόθεμα, παντού.

Οι συνέπειες θα είναι εκτεταμένες και θα είναι εμφανείς σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων του νησιού, στον τόπο, στον κοινωνικό ιστό, τον προορισμό και την επιχειρηματικότητα.

Η επόμενη μέρα όχι μόνο για τις πληγείσες περιοχές, αλλά και για ολόκληρο το νησί, μας βρίσκει με βαρύτατα υποβαθμισμένο περιβάλλον, κατοίκους να έχουν χάσει καλλιέργειες, σπίτια και επιχειρήσεις, με μείωση στο τοπικά παραγόμενο ακαθάριστο τοπικό προϊόν και ένα τόπο που ήδη μετρά τις πρώτες σημαντικές απώλειες επισκεπτών – πελατών.

Οι επιπτώσεις και οι συνέπειες των απωλειών αυτών, θα μας ακολουθούν για πολύ καιρό και για την επούλωση θα χρειασθεί μεγάλο διάστημα και υπερβάλλουσα προσπάθεια.

Το κυρίαρχο ζητούμενο, κυρίως για τις επιχειρήσεις, μετά την καταγραφή των απωλειών, θα είναι, η επιβίωση την επόμενη ημέρα, η επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και η πορεία τους στο υπόλοιπο της σαιζόν, αλλά και τις επόμενες χρονιές.

Αποτελεί ζήτημα επείγουσας προτεραιότητας η ανακοίνωση μέτρων για όλους τους επιχειρηματίες των πληγεισών περιοχών του νησιού, η εξειδίκευση τους και η ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα arogi.gov.gr.

Ως κορμός των γενικών μέτρων μπορεί να αποτελέσει η ΠΝΠ 13-8-2021, η οποία εκδόθηκε μετά τις πυρκαγιές της Εύβοιας, με τις εξής ωστόσο προσθήκες.

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Ελάχιστο ποσό ενίσχυσης για προκληθείσες ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές, κλιμακούμενο ανάλογα με την έκταση της καταστροφής και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων (Ε9, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ).

Ποσόστωση της αρωγής, ανάλογα με το ύψος της ζημίας και του απολεσθέντος, λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης, τζίρου.

Αποκατάσταση εξοπλισμού, εμπορευμάτων

Ένταξη όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το ύψος της ζημιάς, με παράλληλη πρόβλεψη και για τα επαγγελματικά οχήματα.

Αύξηση των περιγραφομένων ποσών ενίσχυσης των επιχειρήσεων καθώς τα ποσά 2.000 € για μεσαίου εύρους ζημίες & 4.000 € για μεγάλης έκτασης ζημίες, δεν επαρκούν για την επαναφορά της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.

Και σε αυτή την περίπτωση και για λόγους ισότιμης μεταχείρισης των πληγέντων, το ύψος της αρωγής πρέπει να καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων επιχειρηματικότητας, όπως τζίρος, οι επενδύσεις και η απασχόληση.

Προκαταβολή σε Επιχειρήσεις

Αύξηση του οριζόμενου ποσοστού προκαταβολής αξίας από 20% σε 50% επί των καταγεγραμμένων ζημιών. Οι όποιες ενισχύσεις δεν θα πρέπει να συμψηφίζεται με τις ήδη χορηγηθείσες οικονομικές ενισχύσεις και να μην προσμετρούνται σε τυχόν αιτήσεις μελλοντικής χρηματοδότησης.

Επιδότηση ενοικίου

Αναστολή της πληρωμής των ενοικίων των πληγέντων επιχειρήσεων, με παράλληλη κάλυψη δαπανών προσωρινής μεταστέγασης, όπου είναι απαραίτητο. Η αναστολή μπορεί με χρήση των εφαρμογών και μηχανισμού που αναπτυχτήκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι χώροι λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις

Επαναφορά της έκπτωσης επί των βασικών συντελεστών ΦΠΑ όπως ακριβώς εφαρμόζεται και στα νησιά που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό.

Άμεση αναγνώριση και θεσμοθέτηση της τουριστικής – εποχιακής επιχείρησης με βάση τα στοιχεία τζίρου. Συγκεκριμένα όταν μία επιχείρηση πραγματοποιεί το 80% του τζίρου της, κατά τους μήνες της τουριστικής σαιζόν (Μάιος έως Οκτώβριος), θα μπορεί να εντάσσεται και να χαρακτηρίζεται ως τουριστική επιχείρηση.

Αναγνώριση του δικαιώματος της ισότιμης συμμετοχής τους στα προγράμματα επιδότησης και ενίσχυσης με λογιζόμενες τις μονάδες ΕΜΕ ως πλήρεις και ισότιμες με αυτές των 12μηνης λειτουργίας.

Δημιουργία μηχανισμού αναπλήρωσης του χαμένου τζίρου, των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2023, με ποσόστωση επί της διαφοράς των τζίρων των αντίστοιχων μηνών του 2022, υπό την μορφή πιστωτικού σημειώματος (voucher) πληρωμής ασφαλιστικών ή φορολογικών υποχρεώσεων.

Την μέχρι τα τέλη του έτους παράταση υποβολής αίτησης επανένταξης σε απολεσθείσες ρυθμίσεις ασφαλιστικών και φορολογικών χρεών (72 & 120 δόσεις) και ένταξης στη νέα ρύθμιση οφειλών της ενεργειακής κρίσης (72 δόσεις). Οι σχετικές προθεσμίες λήγουν σε 4 ημέρες (31/7).

Την 12μηνη αναστολή:

Καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.

Δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.

Καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις με ιδιόκτητους χώρους.

Καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ.

Πάσης φύσεως πλειστηριασμών.

Υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

Εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.

Αναγγελίας στον Τειρεσία.

Αναστολή στις εξής κατηγορίες αξιογράφων για 6 μήνες α) Επιταγές, β) Συναλλαγματικές και γ) Γραμμάτια σε διαταγή

Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τη διαγραφή ή την μείωση των παγίων στους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ για όσο χρόνο δεν είναι λειτουργικό το ακίνητο και μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του.

Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις πυρόπληκτες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ειδικά για την Ρόδο έως 30/9, από 31/8 που προβλέπεται σήμερα.

Μέτρα από τους ΟΤΑ

Έμπρακτη ενίσχυση των πυρόπληκτων κατοίκων και επιχειρηματιών, μέσω της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη, έως ότου επέλθει η πλήρης αποκατάσταση των ζημιών.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, με ταυτόχρονη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους πυρόπληκτους επιχειρηματίες, για το χρονικό διάστημα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ιδιωτικά δάνεια

Επαναφορά του moratorium καταβολής δόσεων τραπεζικών επιχειρηματικών δανείων από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις, τόσο για συνεπείς όσο και ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες.

Άμεση εφαρμογή των εργαλείων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η καταβολή μειωμένης δόσης ή μόνο τόκων του δανείου, ο διαχωρισμός της οφειλής, η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης κλπ.

Αναμένοντας τη νέα αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενδείκνυται η επέκταση μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 2023 της επιδότησης του 50% της αυξημένης μηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων πυρόπληκτων επιχειρήσεων (ατομικών

με βάρος, ιδιαίτερα στην πρώτη κατοικία), με διεύρυνση του μέτρου και για τα νομικά πρόσωπα.

Παράλληλα, με τα ανωτέρω ζητάμε, στο μέτρο του δυνατού, την συντόμευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την σαφή οριοθέτηση των περιοχών, την απαιτούμενη καταγραφή των ζημιών και την απόδοση της οποιασδήποτε αποζημίωσης αναλογεί προς όλους τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, για τους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει μια δυσοίωνη περίοδος.

Η ανάγκη ενεργοποίησης των προτάσεων μας είναι άμεση, τόσο για τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τις οικογένειές τους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Ρόδου.

Δεδομένου και του ειδικού ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης, τόσο κατά την διάρκεια των πυρκαγιών, όσο και μετά για τις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ισχύ των παραπάνω ευεργετικών ρυθμίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν το σοκ της καταστροφής των περιοχών που λειτουργούν και έτσι να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία ή περαιτέρω διευκρίνηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΣ

(Visited 1 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.