Μειώνεται ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2018 – 2019 έτσι όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, στην οποία περιλαμβάνονται και αναλυτικοί πίνακες με τα χαρακτηριζόμενα ως «γραπτώς εξεταζόμενα» και «μη εξεταζόμενα» μαθήματα κατά τις τελικές γραπτές Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις.

Κατά τις Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις, οι μαθητές/-τριες και των τριών τάξεων των ΕΠΑ.Λ., εξετάζονται σε έξι μαθήματα, θεωρητικά ή σχεδιαστικά, γίνεται μείωση των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων που εξετάζονταν πριν τις αλλαγές που ξεκίνησαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Σε όλες τις τάξεις του Ημερησίου και του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, κατά τις τελικές γραπτές Προαγωγικές, Απολυτήριες και Πτυχιακές εξετάσεις, διενεργούνται δύο υποχρεωτικές ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, μία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετράμηνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετράμηνου, με εξαίρεση το μάθημα «Φυσική Αγωγή» καθώς και τα Μαθήματα Προσανατολισμού και το μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης.

Για τα μαθήματα αυτά οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τις εργασίες που καταθέτουν στον εκπαιδευτικό του μαθήματος.

 204 total views,  4 views today