Με κατασκευή γέφυρας ολοκληρώνεται η βόρεια περιμετρική οδός στο Ζηπάρι

139

Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά μία ακόμη σύμβαση, για την κατασκευή ενός έργου μείζονος σημασίας, που αναβαθμίζει τον οικισμό Ζηπαρίου.

Πρόκειται για έργο που εκκρεμεί πολλά χρόνια και αναμένεται να λύσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον οικισμό και στην ευρύτερη περιοχή.

Αφορά στην κατασκευή γέφυρας, η οποία βρίσκεται στη συμβολή πέντε οδών με διερχόμενο χείμαρρο, με την οποία ολοκληρώνεται η βόρεια περιμετρική οδός του σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου.

Στην σημερινή κατάσταση ο χείμαρρος χωρίζει στα δύο το βόρειο τμήμα του οικισμού και απαγορεύει την συγκοινωνία στην ευρύτερη περιοχή της νέας γέφυρας, τόσο εντός σχεδίου όσο και στην εκτός σχεδίου περιοχή.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στον οικισμό Ζηπαρίου, εδώ και πολλά χρόνια, που σε συνδυασμό με την κατασκευή 8,2 χιλιομέτρων πεζοδρομίων, έργο το οποίο χρηματοδοτείται επίσης από ίδιους πόρους του Δήμου, αναμένεται να βελτιώσουν ουσιαστικά τις λειτουργίες και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το έργο σχεδιάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κω, με την υπ΄αριθμό 38 μελέτη του 2020, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου με κόστος 234.681,86€ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022, με εργολήπτρια εταιρεία την «VAST-MAKE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».

Το τεχνικό έργο αφορά στην κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού με τοιχία αντιστήριξης, εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης για οδούς πρόσβασης μήκους περίπου 100μ. εκατέρωθεν του τεχνικού έργου, εργασίες διευθέτησης ομβρίων, σιδηρά κιγκλιδώματα και στηθαία ασφαλείας, οριζόντια και κάθετη σήμανση της οδού.