Με την προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους συναντήθηκε η Κατερίνα Βολονάκη

148

Την ημέρα της γυναίκας, η υποψήφια Βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κατερίνα Βολονάκη, επέλεξε να επισκεφθεί την Προϊστάμενη των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Ειρήνη Τόλιου, στο γραφείο της στη Νέα Αγορά Ρόδου και να διαπιστώσει η ίδια την έλλειψη βασικών αναγκών.  Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της :

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4610/2019, δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας προμηθειών, με αποτέλεσμα τα αναλώσιμα υλικά, το πετρέλαιο θέρμανσης, τα υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων, τον ειδικό εξοπλισμό, τα είδη καθαριότητας και απολύμανσης να καλύπτονται, κατά το μέτρο του δυνατού, με προσωπικά έξοδα των εργαζομένων.

Τα κτίρια των ΓΑΚ δεν έχουν πυρασφάλεια, οι υποδομές πληροφορικής δεν μπορούν να συντηρηθούν και έχουν αφεθεί στη μοίρα τους. Υπάρχει πλήρης απουσία προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων (πληροφορικών, μηχανικών κ.ά.) και σοβαρή υποστελέχωση μόνιμων θέσεων, που καλύπτονται ελλιπώς με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.

Είναι φανερό  ότι ο Εθνικός Αρχειακός Φορέας μας, που  συμβάλλει στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ανάπτυξης του πολιτισμού, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,  στην προάσπιση του έννομου συμφέροντος των πολιτών και του Δημοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε τεκμήρια πληροφοριακής και αποδεικτικής αξίας που παράγονται από τις Δικαστικές Αρχές, τα συμβολαιογραφεία και τη Δημόσια Διοίκηση, έχει περιέλθει στη χειρότερη θέση από την ίδρυση του το 1914,  εξαιτίας της κακής νομοθέτησης με το Ν. 4610/2019, της αδυναμίας  του Υπουργείου Παιδείας και της Πολιτικής Ηγεσίας  να δώσουν λύσεις!

Δρ. Κατερίνα Βολονάκη

Δικηγόρος

Υποψήφια Βουλευτης Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ