Με 33 θέματα συνεδριάζει την Τρίτη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

150

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Τρίτη στις 12:00. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρόσκληση

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 31η του μηνός   Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 374/39135/30.05.2022 περί Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ στα Κρητικά αρ. 60 (Έγγραφο ΑΠ 2466/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 2. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «παραδοσιακό καφενείο» του ΓΙΩΡΓΑΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 8 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού ( Έγγραφο ΑΠ 11/62415/29-09-2022 Δ.Ε. Ιαλυσού).
 3. Διακοπή ή μη λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας «DREAM RENTALS PC» στην πλ. Κουντουριώτη, εντός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (Ν.Ο.Ρ.) (Έγγραφο ΑΠ 3399/11-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 4. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, στην οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσαιωνική Πόλη (Έγγραφο ΑΠ 3429/18-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 5. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ALTER EGO E.E.» στην οδό Ιπποδάμου αρ. 21 στην Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 5166/14-12-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 6. Διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ICE AND MORE O.E.», στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 7 (Έγγραφο ΑΠ 3490/24-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 7. Διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 4 στην πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 149/17-01-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 8. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/49717/24 -09-2021, 3/34811/30-05-2023 Δ.Ε. Λίνδου).
 9. Διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΩΒΕΡΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου.  (Έγγραφα ΑΠ 1857/23-05-2023, 4098/29-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 10. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 8 (Έγγραφο ΑΠ 2462/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 11. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε»  στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 12. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΕ» στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2465/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 13. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Κέντρο Διασκέδασης) της εταιρείας «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 2615/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 14. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στην πόλη της Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2616/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 15. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45805/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 16. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45806/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 17. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της ΠΑΤΡΙΤΣΙΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45811/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 18. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΛΩΤΡΑ στην οδό Τιμοκρέοντος αρ. 12 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/48060/31-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 19. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «PLUS TO PLUS BARBAROSSA MON. IKE» στην οδό Ακτή Μιαούλη 22, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3635//07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 20. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «NEW DALI E.E.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 12, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3636/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 21. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΚΙ 42 ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην οδό Ακτή Μιαούλη 42, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3637/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 22. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΦΛΟΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55692/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).
 23. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΚΟΥΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55689/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).
 24. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ALILA» (Έγγραφο ΑΠ 7/55694/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).
 25. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «BEACH BAR» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «AMADA COLOSSOS HOTEL» (Έγγραφο ΑΠ 7/55690/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).
 26. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61484/05-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 27. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλατεία Μεγάλου Ιπποκράτους, εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 4172/04-10-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 28. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61713/06-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 29. Διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «D & V DHIMOPOULLO O.E.» στην οδό Πρωτογένους στη Δ.Ε. Ιαλυσού.  (Έγγραφο ΑΠ 11/62130/10-10-2023 της                      Δ.Ε. Ιαλυσού).
 30. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 8 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/62136/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 31. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας                               «Κ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην οδό Πρωτογένους αρ. 1 στη Δ.Ε. Ιαλυσού                      (Έγγραφο ΑΠ 11/62637/12-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).
 32. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.3341 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό με το (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-23)ιδιοκτησίας ARPA MAXION HELLAS I.K.E., για χρήση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας.
 33. Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων στην οδό Ιερού Λόχου της Κοινότητας Ιαλυσού.