Σαφή  και απολύτως ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα που έχει ανακύψει με τη χωροθέτηση μονάδων αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων στα νησιά της Δωδεκανήσου, παίρνει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, o κ. Κόνσολας τονίζει ότι η χωροθέτηση και αδειοδότηση μονάδων αδρανών υλικών δεν μπορεί να έχει οριζόντια χαρακτηριστικά, που προβλέπει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου.

Επισημαίνει ότι στα νησιά είναι αυξημένη η ανάγκη για τον έλεγχο δραστηριοτήτων που είτε αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον είτε προκαλούν όχληση και επιβαρύνουν κατοικημένες περιοχές.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου ζητά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, προκειμένου να τεθεί ως προϋπόθεση η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την χωροθέτηση και αδειοδότηση μονάδων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας, οι μονάδες  αυτές των αδρανών υλικών θα πρέπει να αδειοδοτούνται με προϋπόθεση την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και να χωροθετούνται σε περιοχές που δεν θα προκαλούν όχληση στους κατοίκους και δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Το  πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ. Κόνσολα είναι το ακόλουθο:

Κύριε Υπουργέ,

Αναμφίβολα η επαναχρησιμοποίηση αδρανών υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε κατασκευαστικά έργα, εντάσσεται στις αρχές και τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.

Η χωροθέτηση, όμως, και αδειοδότηση μονάδων αδρανών υλικών δεν μπορεί να έχει οριζόντια χαρακτηριστικά, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου.

Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη χωροθέτηση και αδειοδότηση μιας μονάδας αδρανών υλικών.

Αυτή μπορεί να προκύψει μέσα από τη διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Είναι σαφές ότι στα νησιά είναι αυξημένη η ανάγκη για τον έλεγχο δραστηριοτήτων που είτε αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον είτε προκαλούν όχληση και επιβαρύνουν κατοικημένες περιοχές.

Αν δεν υπάρχει ως προϋπόθεση η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την χωροθέτηση και αδειοδότηση μονάδων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), τότε στα νησιά θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα.

Κανείς δεν είναι αντίθετος με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και ιδιαίτερα με την επαναχρησιμοποίηση αδρανών υλικών σε κατασκευαστικά έργα.

Οι μονάδες όμως αυτές των αδρανών υλικών θα πρέπει να αδειοδοτούνται με προϋπόθεση την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και να χωροθετούνται σε περιοχές που δεν θα προκαλούν όχληση στους κατοίκους και δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Προτίθεται να προχωρήσει στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να τεθεί ως προϋπόθεση η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την χωροθέτηση και αδειοδότηση ΑΕΚΚ;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου

 274 total views,  2 views today