Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) ο Δρ Νικόλαος Θεοδωρίδης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, λόγω της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής του σχέσης ως μόνιμου υπαλλήλου της Α.Δ. Αιγαίου.

Καθήκοντα Συντονιστή από 02/01/2019 και μέχρι το διορισμό του νέου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ορίζεται να ασκεί ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης του Εμμανουήλ, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 1,047 total views,  6 views today