Τη σύμβαση έργου προϋπολογισμού €100.000, με χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ρόδου, για τη διάνοιξη και βελτίωση των δρόμων στην περιοχή ΤΡΑΠΕΖΙΑ της Δ.Κ. Αφάντου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας P&C Development SA Χαράλαμπο Μαυρονικόλα.

Με το συγκεκριμένο έργο βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, και διασφαλίζεται η οδική τους ασφάλεια μέσω των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στις αγροτικές οδούς της περιοχής.

Αναλυτικότερα με προϋπολογισμό €100.000 και ποσοστό έκπτωσης 45% συμβασιοποιήθηκε με €55.265,97 και ξεκινάει άμεσα το έργο «Διανοίξεις και βελτιώσεις δρόμων στην περιοχή ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΚ Αφάντου – Α’ Φάση». Η μελέτη μεταξύ άλλων προβλέπει: Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, βάση πάχους 0,10μ, ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Το έργο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης θα εκτελεστεί και θα παραδοθεί εντός 180 ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Επιπρόσθετα για την περιοχή της ΔΚ Αφάντου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τα έργα «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Οδό Περνού ΔΚ Αφάντου» προϋπολογισμού €117.000 και «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις στη ΔΚ Αφάντου» προϋπολογισμού €271.947,28

 142 total views,  2 views today