Καίρια ερωτήματα για απαντήσεις και όχι για …εξώδικα με …απειλές θα ήταν το φρονιμότερο από το παρεάκι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φυσικά αυτό είναι παρεάκι  για το οποίο ασχοληθήκαμε με ερωτήματα, μη γνωρίζοντας πως έχει εφευρεθεί νέα λογιστική στην οποία σε ένα ΑΦΜ βγαίνει ένταλμα μισθού αλλά αφορά και υπόλοιπες …δυνάμεις, έτσι ώστε να μην φαίνονται αυτά που παίρνει ο καθένας που προσφέρει υπηρεσίες!!

Λόγω του εξωδίκου με το οποίο η κ. Παυλάκη μας …εγκαλεί, προκαλούμε να δώσει τον μισθό της στη δημοσιότητα για να μην ασχολείται όποιος ενδιαφέρεται …κατά το δοκούν. Μάλιστα θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας διευκρινήσει ποιες άλλες θέσεις κατέχει και αν απ’ αυτές έχει αμοιβές.

Για την κ. Βελιάδη

Εκτός του ερωτήματος για τις λοιπές δυνάμεις και δικαιούχους, δείτε παρακάτω Χρηματικό ένταλμα προς πληρωμή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών της δικηγόρου κ. Βελιάδη,  ποσού 11.160 ευρώ για Αμοιβές και έξοδα υπηρεσιών υποστήριξης δράσεων στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο οποίος προσφάτως ιδρύθηκε.

Πιθανώς να αναφέρονται εργασίες για την σύνταξη καταστατικού ή σε άλλες εργασίες ίδρυσης, αν και η ίδια είναι και με άλλη έμμισθη σχέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Φυσικά το χρηματικό ένταλμα υπογράφεται από τον ίδιο τον κ. Χατζημάρκο και τον λογιστή κ. Πανταζή Κολάη.

 

 993 total views,  4 views today