«Οι 4 στρατηγικοί στόχοι για τις ορεινές περιοχές, μέσα από τη λειτουργία της νέας αυτόνομης Υποεπιτροπής»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και της νέας αυτόνομης Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών, κ. Μάνος Κόνσολας, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Κεντρική Ένωση Δήμων, το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, αλλά και οι ορεινοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα, αποτίμησαν δημόσια και με ιδιαίτερα θετικό τρόπο, την πρωτοβουλία δημιουργίας αυτόνομης Υποεπιτροπής ορεινών περιοχών της Βουλής.

Η πρωτοβουλία αυτή είναι πλέον πραγματικότητα. Έγινε πραγματικότητα με τη στήριξη του Προέδρου της Βουλής.

Οι ευθύνες μας λαμβάνουν άλλη διάσταση.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών, αλλά και της νέας Υποεπιτροπής, πιστεύω ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής που θα στοχεύει στην ανάπτυξη, αλλά και στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των ορεινών περιοχών.

Οφείλουμε να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ορεινές περιοχές.

Μέσα από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της νέας Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών, μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους, όπως:

– Η επικαιροποίηση του ορισμού των ορεινών περιοχών και Δήμων της Ελλάδας, προκειμένου να υπάρχει το χωρικό υπόβαθρο μιας εθνικής πολιτικής για αυτές τις περιοχές.

– Ο καθορισμός εποπτικών αρχών και οργάνων για την υποστήριξη και εποπτεία της εφαρμογής των πολιτικών για τις ορεινές περιοχές.

– Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των αναπτυξιακών διαδικασιών και τη διασφάλιση διαφάνειας στη διαχείρισή τους,  όπως για παράδειγμα ένα Ορεινό Ταμείο.

– Η καταγραφή των κύριων προβλημάτων των ορεινών περιοχών, όπως η δημογραφική συρρίκνωση, η ενεργειακή φτώχεια, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες κ.ο.κ., αλλά και η αναγνώριση ευκαιριών και πλεονεκτημάτων για τις τοπικές κοινωνίες, όπως ο δασικός πλούτος, το ενεργειακό δυναμικό, η παραγωγή προϊόντων ποιότητας κ.ο.κ, με την παράλληλα διαμόρφωση προτάσεων εφαρμοσμένης πολιτικής.

Η ΚΕΔΕ χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής για τη σύσταση Υποεπιτροπών Νησιωτικών  και Ορεινών Περιοχών στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών

 Λάζαρος Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ:

Ιστορική απόφαση που δικαιώνει το πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης για ειδική στήριξη των νησιωτικών και ορεινών δήμων και περιοχών

Η ΚΕΔΕ χαιρετίζει την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη σύσταση αυτοτελών Υποεπιτροπών Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, μετά από πρόταση του Βουλευτή Δωδεκανήσου και Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών, κ. Μάνου Κόνσολα, και κατόπιν συνεργασίας με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη, δήμαρχο Ανωγείων, προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ειδικότερα στην απόφαση της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής- Μέρος Κοινοβουλευτικό» (ΦΕΚ 22/Α’/12-2-2024)  στο άρθρο 3 ορίζεται ότι: «Στην ειδική μόνιμη επιτροπή περιφερειών συνιστώνται δυο υποεπιτροπές, ως εξής: α. υποεπιτροπή νησιωτικών περιοχών. β. υποεπιτροπή ορεινών περιοχών. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου, με δήλωσή του χαρακτηρίζει «ιστορική»  την απόφαση της Βουλής για τη σύσταση αυτοτελών  Υποεπιτροπών, οι οποίες  θα ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών.

«Η ιστορική αυτή απόφαση, τονίζει ο κ. Κυρίζογλου, δικαιώνει την πάγια θέση- αίτημα της Αυτοδιοίκησης για την ειδική νομοθέτηση για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, με προβλέψεις για τη διοικητική, οικονομική  και αναπτυξιακή υποστήριξη των μικρών ορεινών, αλλά  και των μικρών νησιωτικών δήμων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εργασίας και εκπαίδευσης, για τη στήριξη και ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών.

Η ιστορική αυτή κίνηση πρέπει να αποδειχθεί πρώτο βήμα για την κάλυψη του διαχρονικού ελλείμματος ειδικής πολιτικής για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να καθοριστούν οι αρχές και τα όργανα για τον σχεδιασμό, υποστήριξη και εφαρμογή των πολιτικών αυτών, προσδίδοντας ουσιαστικό ρόλο και αρμοδιότητες στους οικείους δήμους. Για να καταγραφούν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η δημογραφική συρρίκνωση, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, η ενεργειακή φτώχεια. Συγχρόνως για να  αναγνωρίζονται οι ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα αυτών των περιοχών. Κυρίως όμως για να εξασφαλίζονται και οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις υποστήριξης των αναπτυξιακών εγχειρημάτων και προγραμμάτων».

Τα βουνά αποκτούν τη δική τους φωνή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο – Μια ιστορική απόφαση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/Α’/12-2-2024 η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη δημιουργία αυτοτελούς Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών, στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα υπήρχε ενιαία Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών, από την οποία δημιουργήθηκαν δύο ανεξάρτητες υποεπιτροπές, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών Περιοχών και η Υποεπιτροπή Ορεινών Περιοχών. Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είχε από καιρού τεκμηριώσει και σθεναρά υποστηρίξει την ανάγκη ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής υποεπιτροπής η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με τα θέματα των ορεινών περιοχών, σε μια χώρα κατά 70% ορεινή, γιατί στο πλαίσιο της ενιαίας υποεπιτροπής αυτά, στην πράξη, υποτιμούνταν συστηματικά. Η ιστορική κίνηση αυτή πρέπει να αποδειχθεί πρώτο βήμα για την κάλυψη του διαχρονικού ελλείμματος ειδικής πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, ενός Νόμου για τα Βουνά, όπως έχουν κάνει -εδώ και χρόνια- όλες οι προηγμένες στην προστασία και ανάπτυξη των ορεινών περιοχών χώρες στον κόσμο. Στην θετική εξέλιξη αυτή συνέβαλε ιδιαίτερα ο Μ. Κόνσολας, Βουλευτής Δωδεκανήσων και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, με τον οποίο το ΜΕΚΔΕ-ΕΜΠ διατηρεί μακροχρόνια  συνεργασία, ο οποίος αντιλήφθηκε –αν και νησιώτης– το μεγάλο κενό πολιτικής και πολιτειακής μέριμνας για τις ορεινές περιοχές, και βέβαια ο Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Ιωαννίνων Κ. Τασούλας.

- NewsDesk -

To newsdesk του sky είναι το σημείο συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών από τη Ρόδο, τα Δωδεκάνησα,τον κόσμο. Η αξιολόγηση γίνεται από τον υπεύθυνο της συγκεκριμένης ώρας και δημοσιεύεται ο,τι θεωρεί κατάλληλο αλλά και πληροφοριακό- ειδησεογραφικό που ενδιαφέρει τον πολίτη.

View All Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.