Δ. Κρητικός: «ζητάμε να εφαρμόζονται πιστά οι κανόνες που διέπουν τις δημοσκοπήσεις». Στο εξής η παράταξη θα καταγγέλλει όποιον δεν τους τηρεί ζητώντας την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το νόμο.

Με αφορμή διαρροές στον ηλεκτρονικό τύπο γύρω από τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που διενεργούνται στην περιοχή μας, και προκειμένου να διασφαλιστεί η αμερόληπτη, αξιόπιστη και χωρίς επιρροές ενημέρωση των πολιτών, ηπαράταξη«Ρόδος Αξιών» δηλώνει τα εξής:

Για την αποφυγή χειραγώγησης της κοινής γνώμης και εξαγωγής μόνο χρήσιμων συμπερασμάτων, ζητάμε να εφαρμόζονται πιστά οι κανόνες που διέπουν τις δημοσκοπήσεις και οι οποίοι έχουν θεσπιστεί εδώ και χρόνια στη χώρα μας(νόμος 3603/2007 – ΦΕΚ 188/Α’/ 8.8.2007 για τη ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων, άρθρο 4 παρ. 1-8)

Σύμφωνα με τον Κώδικα δημοσκοπήσεων απαγορεύεται ρητώς από οποιονδήποτε η αναφορά αποτελεσμάτων δημοσκόπησης πριν τη δημοσιοποίηση της.

Επίσηςη δημοσιοποίησητων αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία :α) την επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση, β) την επωνυμία ή το όνομα του εντολέα της δημοσκόπησης, γ) το σκοπό της δημοσκόπησης, δ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος,  ε) το μέγεθος του δείγματος και τη γεωγραφική του κάλυψη,  στ) το χρονικό διάστημα και το έτος συλλογής των στοιχείων, ζ) τη μέθοδο δειγματοληψίας,  η) τη μέθοδο συλλογής των στοιχείων,  θ) το τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης,  ι) τις ελάχιστες βάσεις του δείγματος σε σχέση με τον αριθμό των ερωτώμενων,  ια) τις παραμέτρους της στατιστικής στάθμισης του δείγματος,  ιβ) την πλήρη διατύπωση των ερωτήσεων που δημοσιοποιούνται και ιγ) το συμπέρασμα, δηλαδή τη θέση του φορέα ή της επιχείρησης δημοσκόπησης επί των αποτελεσμάτων της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   "Αποκαλυπτική η απάντηση του υπ. Τουρισμού για τις οφειλές της TUI"

 

Είναι προφανές ότι όποιος δεν σέβεται, δεν τηρεί και παραβλέπει τα παραπάνω, επιχειρεί μία παράνομη, ανήθικη και αντικοινωνική προσπάθεια  χειραγώγησης της κοινής γνώμης και των πολιτών, την οποία στο εξής θα καταγγέλλουμε ζητώντας την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το νόμο.

 208 total views,  2 views today