Στα αξιοσημείωτα του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι ότι έχουν ανατεθεί καθήκοντα οικονομικού διευθυντή στον λογιστή Πανταζή Κολάη, ο οποίος συμπίπτει να είναι λογιστής των επιχειρήσεων της οικογένειας Γιώργου Χατζημάρκου, των επιχειρήσεων της οικογένειας Κώστα Χρυσοχοϊδη (εντεταλμένου συμβούλου Τουρισμού ΠΝΑΙ) και των επιχειρήσεων του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Νίκου Μπόνη (διευθύνοντος συμβούλου της Αναπτυξιακής).

Ακόμη ο ίδιος είναι ο λογιστής της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το επταμελές διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  1. Χατζημάρκος Γεώργιος, Πρόεδρος
  2. Λεονταρίτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  3. Μπόνης Νικόλαος, διευθύνων σύμβουλος
  4. Καμπουρόπουλος Εμμανουήλ, εκτελεστικό μέλος
  5. Κολάης Πανταζής, εκτελεστικό μέλος
  6. Χονδρομματίδου Αγγελική, εκτελεστικό μέλος
  7. Κουνάκης Παναγιώτης, απλό μέλος

“Για την ώρα δεν έχουμε κάνει κάτι, δεν υπάρχει καμία δράση. Μόνο μία φορά έχουμε βρεθεί, προκειμένου να δοθούν οι αρμοδιότητες. Αντικείμενο της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. ήταν η συγκρότηση σε σώμα και η εξουσιοδότηση ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας”, δήλωσε στον sky ο Παναγιώτης Κουνάκης που εκπροσωπεί την αντιπολίτευση στο διοικητικό συμβούλιο.

Για τη σύσταση του απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 3.000.000,00 €, εκ των οποίων η Περιφέρεια θα καταβάλει 1.530.000,00 εκ. € και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 1.470.000,00 εκ. €.

Βασικός σκοπός του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών, επίβλεψης και υλοποίησης έργων, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες.

Σημειωτέον ότι στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από έναν μόνο ΟΤΑ ή μία ΠΕΔ.

 2,751 total views,  4 views today